Radno vreme : radni dani 12 - 20h, subota 10 - 16h
  Kontakt : 011/438-3982   062/454-464     

Urologija

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
Pregled urologa specijaliste (anamneza + fizikalni pregled + UZ) 7.990,00
Kontrolni pregled urologa specijaliste (unutar 14 dana od 1. pregleda) 5.000,00
Pregled profesora (anamneza+ fizikalni pregled+ UZ) 12.000,00
Pregled profesora bez UZ 9.000,00
Vađenje (uklanjanje) urinarnog katetera 2.500,00
Cistoskopski pregled 28.000,00
Cistoskopski pregled + lokalni status + proba na stres 30.000,00
Cistoskopski pregled uz plasiranje ureteralnog “ JJ stent”** 30.000,00
Cistoskopski pregled uz uklanjanje JJ stenta 28.000,00
Instilacija intravezikalne BCG terapije (Onco Tice)* + lek 5.000,00*
Plasiranje cistofix cystostome u lokalnoj anesteziji *+ drenažni kateter    14.000,00**
Ispiranje mokraćne bešike / Evakuacija koaguluma / Detamponada mokraćne bešike / Plasiranje trokrakog urinarnog katetera 20.000,00
Frenulotomija u lokalnoj anesteziji 16.000,00
Cirkumcizija u lokalnoj anesteziji 42.000,00
Zamena urinarnog katetera  3.000,00
TRUS biopsija prostate u lokalnoj anesteziji bez PH nalaza 43.000,00
Plasiranje urinarnog katetera (Foley) 4.500,00
Uklanjanje kondiloma  10-30.000,00
Uklanjanje kondiloma-mali 10.000,00
Uklanjanje kondiloma-srednji 20.000,00
Uklanjanje kondiloma-veliki 30.000,00
Ekstirpacija ciste epididimisa bez PH nalaza 42.000,00
Uklanjanje ateroma u lokalnoj anesteziji ( malog broja ateroma) 26.000,00
Uklanjanje ateroma u lokalnoj anesteziji ( velikog broja ateroma) 42.000,00
Instrumentalna dilatacija uretre ( bužiranje) 4.000,00
Ligatura v. spermaticae 46.000,00
Ekcizija promene na prepucijumu- mali broj 36.000,00
Ekcizija promene na prepucijumu- srednji broj 48.000,00
Ekcizija promene na prepucijumu- veliki broj 60.000,00
Fiksacija testisa u lokalnoj anesteziji 36.000,00
Fiksacija oba testisa u lokalnoj anesteziji  48.000,00
Plastika hidrocele u lokalnoj anesteziji (jedna strana) 48.000,00
Plastika hidrocele u lokalnoj anesteziji (obe strane) 60.000,00
Kućna poseta 12.000,00*****
*cena leka nije uračunata u cenu    ** + drenažni kateter *****korekcija cene pregleda u zavisnosti od adrese stanovanja
*cena katetera nije uračunata u cenu   ***cena JJ stenta nije uračunata u cenu

Dečija urologija

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
Pregled dečijeg urologa specijaliste (anamneza + fizikalni pregled) 5.990,00
Pregled dečijeg urologa specijaliste (anamneza + fizikalni pregled + ultrazvučni pregled) 7.990,00
Kontorlni pregled pregled dečijeg urologa specijaliste (unutar 14 dana od 1. pregleda) 3.000,00
Plasiranje urinarnog katetera (Foley) 4.500,00*
Zamena urinarnog katetera 3.000,00
Vađenje (uklanjanje) urinarnog katetera 2.500,00
Plasiranje cistofix cystostome u lokalnoj anesteziji* + drenažni kateter 14.000,00****
Frenulotomija u lokalnoj anesteziji 16.000,00*
Cirkumcizija u lokalnoj anesteziji 42.000,00
Adhezioliza/ sinehioliza u lokalnoj anesteziji 9.000,00
Kućna poseta 12.000,00******
*cena katetera nije uključena u cenu 
****+ drenažni kateter
******korekcija cene pregleda u zavisnosti od adrese stanovanja

Ginekologija i akušerstvo

NAZIV PREGLEDACENA (RSD)
Pregled ginekologa – palpatorni4.000,00
Ultrazvučni pregled ginekologa6.000,00
Pregled ginekologa palpatorni sa UZ pregledom7.990,00
Ginekološki komplet 11.990,00
Papa test880,00
Vaginalni bris570,00
Cervikalni bris570,00
PAPA+ VS1.320,00
Pregledi i kontrole ginekoloških karcinoma 7.990,00
Kolposkopija4.000,00
CTG2.400,00
Folikulometrija2.400,00
Plasiranje pesara4.000,00
Ispiranje pesara4.000,00
Kombinovani test (double screening test) (analize krvi sa ultrazvukom između 11. i 14. nedelje trudnoće)8.600,00
Tripple screening test3.200,00
Quadruple screening test5.800,00
Aplikovanje spirale 6.000,00*
Vađenje spirale4.000,00
Ekstirpacija (vađenje) ciste Bartolinijeve žlezde u lokalnoj anesteziji bez HP nalaza34.000,00
Incizija (drenaža) apscesa Bartolinijeve žlezde u lokalnoj anesteziji sa negom22.000,00
Uklanjanje kondilomaod 10.000,00
Biopsija grlića materice bez HP nalaza10.000,00
Biopsija vulve ili vagine bez HP nalaza10.000,00
Ekscizija promene vulve ili vagine bez HP nalaza14.000,00
Inseminacija sa prethodnom obradom sperme (swim up)20.000,00
Spermogram2.500,00
*cena spirale nije uključena u cenu

Ultrazvučni kabinet

NAZIV PREGLEDACENA (RSD)
Ultrazvučni pregled abdomena5.000,00
Ultrazvučni pregled male karlice5.000,00
Ultrazvučni pregled abdomena i male karlice7.000,00
Ultrazvučni pregled dojki i aksila6.000,00
Ultrazvučni pregled aksila4.000,00
Ultrazvučni pregled vrata (štitasta žlezda)5.000,00
Ultrazvučni pregled vrata i supraklavikularnih fosa6.000,00
Ultrazvučni pregled vrata, supraklavikula i aksila7.000,00*
Ultrazvučni pregled mekih tkiva5.000,00
Limfomski program (UZ pregled limfnih žlezda vrata, supraklavikula, pazuha, abdomena, male karlice i prepona)12.000,00
Ultrazvuk ahilove tetive- dr Oliver Radmili5.000,00
Ultrazvuk abdomena sa Doplerom renalnih arterija- dr Oliver Radmili6.000,00
Ultrazvuk abdomena sa Doplerom venae portae- dr Oliver Radmili6.000,00
Ultrazvuk karotida- dr Oliver Radmili5.000,00
Dopler krvnih sudova obe noge- dr Oliver Radmili6.000,00
Dopler krvnih sudova obe ruke – dr Oliver Radmili6.000,00
Dopler krvnih sudova vrata- dr Oliver Radmili6.000,00
Dopler abdominalne aorte- dr Oliver Radmili6.000,00
*pregled najčešće indikovan u sklopu kontrole kod karcinoma dojke

Kardiologija

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
Pregled kardiologa sa EKG-om 5.990,00
Eho srca 4.990,00
Pregled kardiologa sa EKG-om + Eho srca 8.990,00
24h EKG Holter monitoring 6.990,00
24h Holter TA 4.990,00
24h EKG Holter monitoring + 24h Holter TA 9.990,00
Pregled kardiologa sa EKG-om + Holter EKG 9.990,00
Pregled kardiologa sa EKG-om + Holter TA 8.990,00
Pregled kardiologa sa EKG-om + Eho srca + Holter EKG 13.990,00
Pregled kardiologa sa EKG-om + Eho srca + Holter TA 12.990,00
Pregled kardiologa sa EKG-om + Eho srca + Holter EKG + Holter TA 17.990,00
Kontrolni pregled za mesec dana 4.990,00
Konsultacija kardiologa (bez EKG-a) 3.990,00
Kućna poseta (pregled + EKG) 12.000,00*
Ekspertski kardiološki pregled sa ultrazvukom  12.000,00
*korekcija cene pregleda u zavisnosti od adrese stanovanja

Pedijatrija

NAZIV PREGLEDACENA (RSD)
Pregled specijaliste pedijatrije4.000,00
Kontrolni pregled specijaliste pedijatrije  (unutar 7 dana od 1. pregleda)2.500,00
Pregled pedijatra neonatologa specijaliste, doktora nauka ili primarijusa
(Eksperti za decu u prvoj godini života)
6.000,00
Kontorlni pregled pedijatra neonatologa subspecijaliste, doktora nauka ili primarijusa (unutar 7 dana od prvog pregleda)3.500,00
Pregled specijaliste pedijatrije pred vakcinaciju i vakcinacija*4.000,00
Sistematski pregled u prvoj godini (neonatološki pregled, antropometrijske mere, UZ pregled kukova, kontrola krvne slike)8.000,00
UZ pregled abdomena i male karlice tokom prve godine života, praćenje razvojnih CNS-a-pedijatar neonatolog, subspecijalista, doktor nauka ili primarijus
*na svaki dodatni UZ pregled ostvarujete popust od 20%
4.500,00
UZ pregled abdomena i male karlice tokom prve godine životao, praćenje razvojnih promena jetre, bubrega i ostalih organa-pedijatat neonatolog, subspecijalista, doktor nauka ili primarijus
*na svaki dodatni UZ pregled ostvarujete popust od 20%
7.000,00
UZ pregled centralnog nervnog sistema (CNS) tokom prvih 6 meseci života, praćenje razvojnih CNS-a-pedijatar neonatolog, subspecijalista, doktor nauka ili primarijus*
*na svaki dodatni UZ pregled ostvarujete popust od 20%
6.000,00
UZ pregled kukova u prvoj godini- pedijatar neonatolog, subspecijalista, doktora nauka ili primarijusa**4.500,00
Sistematski pregled pedijatra i fizijatra- konzilijarni pregled o razvoju deteta8.000,00
Savetovanje adolescenata o zaštiti reprodutivnog zdravlja2.500,00
Obrada pupka1.500,00
Obrada rane i previjanje1.500,00
Inhalacije sa lekom1.500,00
Sistematski pregled školskog deteta5.000,00
Lekarski pregled pre upućivanja deteta u kolektivni boravak (vrtić)3.000,00
Lekarski pregled pre upućivanja u školu3.000,00
Lekarski pregled pre upućivanja na rekreativnu nastavu2.500,00
Lekarski pregled pre upućivanja na ekskurziju2.500,00
Lekarski pregled pre upućivanja na zimovanje ili letovanje2.500,00
 Savetovalište za dojenje- kako se pravilno doji dete, ispit.uzorka nenapre.deteta, prać.fiziološke žutice, saveti za izmuzavanje4.000,00
*Cena vakcine nije uključena **Na svaki dodatni ultrazvučni pregled ostvarujete popust od 20%

Dečija fizikalna medicina

NAZIV PREGLEDACENA (RSD)
Pregled subspecijaliste dečije fizijatrije8.000,00
Kontrolni pregled subspecijaliste dečije fizijatrije (unutar mesec dana od 1. pregleda)6.000,00
Pregled subspecijaliste dečije fizijatrije na terenu (kućna poseta)12.000,00*
Obuka roditelja za vežbe2.500,00
Vežbe za vrat i stopala3.000,00
Vežbe za stimulaciju motornog razvoja3.500,00
Individualne vežbe za deformitete kičme, kolena i stopala3.500,00
Vežbe za vrat, stopala, stimulaciju motornog razvoja na terenu (kućna poseta)4.500,00*
Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija i laser)2.600,00
Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija ili laser + kineziterapija)3.100,00
Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija + laser + kineziterapija)3.800,00
Telemedicina (video konsultacija dečijeg fizijatra od kuće)2.500,00
Razvojno savetovalište za terminsku novorođenčad (konzilijum:dečiji fizijatar i pedijatar)10.000,00
Neurorazvojno savetovalište za preterminsku novorođečad sa rizikom (konzilijum: dečiji fizijatar, pedijatar- neonatolog i dečiji neurolog)16.000,00
*korekcija cene pregleda u zavisnosti od adrese stanovanja

Fizikalna medicina za odrasle

NAZIV PREGLEDACENA (RSD)
Pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije6.000,00
Kontrolni pregled specijaliste fizikalne terapije4.200,00
Pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije na terenu (kućna poseta)12.000,00*
Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija + laser ili magnet)2.500,00
Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija + laser + magnet)3.000,00
Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija ili laser ili magnet + kineziterapija)3.100,00
Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija + laser ili magnet + kineziterapija)3.700,00
Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija + laser + magnet + kineziterapija)4.400,00
Kineziterapija individualni rad3.100,00
Fizikalna terapija na terenu ( kućna poseta)Kontaktirajte nas*
*cena fizikalne terapije u zavisi od terapijskog paketa fizikalne terapije i adrese stanovanja

Neurologija

NAZIV PREGLEDACENA (RSD)
Specijalistički pregled profesora neurologije9.000,00
Kontrolni specijalistički pregled profesora neurologije (unutar 14 dana od 1. pregleda)5.500,00
Pregled specijaliste neurologa7.000,00
Kontrolni pregled specijaliste neurologa (unutar 14 dana od 1. pregleda)3.500,00

Terapija bola

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
Specijalistički pregled u ordinaciji (anamneza, pregled i propisivanje terapije) 6.000,00
Infuzija ili intravenska primena leka u ordinaciji (cena infuzionog rastovra nije uračunata jer su cene rastvora različite) 3.000,00**
Intramuskularna injekcija u ordinaciji (cena leka nije uračutaka jer su cene različite) 1.000,00**
EKG zapis 990,00
Infuzija u kućnim uslovima ( cena infuzionog rastvora nije uračunata jer su cene rastvora različite) 3.500,00*
Injekcija u kućnim uslovima ( cena leka nije uračunata jer su cene lekova različite) 1.500,00*
Primena kortikosteroida u epiduralni prostor u lumbalnom delu leđa ( kod išijalgije, ukočenja, hroničnog bola u donjem delu leđa) 25.500,00
Kućna poseta- specijalistički pregled ( anamneza, pregled i propisivanje terapije) 12.000,00*
Punkcija i infiltracija lekova uz primenu ultrazvuka u fasetne zglobove jedne regije 24.000,00**
Suprascapularni blok u terapiji bola ramenog pojasa- Punkcija i infiltracija lekova uz primenu ultrazvuka- jednostrani blok 6.990,00**
Suprascapularni blok u terapiji bola ramenog pojasa- Punkcija i infiltracija lekova uz primenu ultrazvuka- obostrani blok 9.900,00**
Radiofrekventna ablacija jednostranih fasetnih zglobova kičme (standradna) 94.000,00
Radiofrekventna ablacija jednostranih fasetnih zglobova kičme (Water Cooled) 157.150,00
Radiofrekventna ablacija obostranih fasetnih zglobova kičme (standradna) 119.000,00
Radiofrekventna ablacija obostranih fasetnih zglobova kičme (Water Cooled) 188.400,00
Dijagnostička ili terapijska blokada jednog perifernog nerva 6.990,00**
Radiofrekventna ablacija jednog kolena (standardna) 94.000,00
Radiofrekventna ablacija jednog kolena (Water Cooled) 157.150,00
Radiofrekventna ablacija oba kolena istovremeno (standardna) 119.000,00
Radiofrekventna ablacija oba kolena istovremeno (Water Cooled) 188.400,00
Jednostruka Radiofrekventna ablacija perifernog nerva (standardna) 94.000,00
*korekcija cene pregleda u zavisnosti od adrese stanovanja **cena leka nije uračunata
NAPOMENA: Punkcije i infiltracije lekova u zglobove izvodi tim terapije bola po cenama koje možete videti u odeljku Reumatologija

Reumatologija

NAZIV PREGLEDACENA (RSD)
Specijalistički pregled (reumatologa/fizijatra)6.000,00
Specijalistički pregled reumatologa sa UZ mekih tkiva i zglobova jedne regije (svaka dodatna regija se naplaćuje 3.000,00 din)9.000,00
Specijalistički pregled + lokalna infiltracija lekova (PVM, trigger tačke…) infiltracija glukokortikoida (GK)7.500,00**
Ultrazvučni pregled mekih tkiva i zglobova jedne regije5.000,00
Ultrazvučni pregled mekih tkiva i zglobova dve regije7.000,00
Punkcija i evakuacija tečnosti uz primenu ultrazvuka (koleno, lakat, skočni ili ručni zglob)- jedan zglob6.600,00*
Punkcija i infiltracija lekova glukokortikoida uz primenu ultrazvuka u zglobove (koleno, lakat, skočni ili ručni zglob)-jedan zglob
(Uključena cena 1amp Diprophos ili 1 amp Kenalog)
7.100,00*
Punkcija i infiltracija lekova glukokortikoida uz primenu ultrazvuka u zglobove (koleno, lakat, skočni ili ručni zglob) -jedan zglob
(Uključena cena 1 amp Hexatriona)
9.990,00*
Punkcija i infiltracija leka Na-hijaluronat 2% uz primenu ultrazvuka u zglobove (koleni, lakat, skočni ili ručni zglob)-jedan zglob
(1 amp Artox 2%)
11.600,00*
Punkcija i infiltracija lekova uz primenu ultrazvuka u zglobove (koleno, lakat, skočni ili ručni zglob)-dva zgloba
(Uključene dve ampule Diprophosa ili Kenaloga)
10.900,00
Punkcija i infiltracija lekova glukokortikoida uz primenu ultrazvuka u zglobove (koleno, lakat, skočni ili ručni zglob)-dva zgloba
(Uključene 2amp leka Hexatrion u cenu)
16.700,00*
Punkcija i infiltracija leka Na-hijaluronat 2% uz primenu ultrazvuka u zglobove (koleno, lakat, skočni ili ručni zglob)- dva zgloba
(Uključene 2 sirete leka Artox 2% u cenu)
19.900,00*
Punkcija i infiltracija leka Chondryal Plus u jedno koleno24.000,00*
Punkcija i infiltracija leka Chondryal Plus u oba kolena44.000,00*
Punkcija i infiltracija kuka sa lekom Hextrione uz pomoć ultrazvuka 18.400,00
Punkcija i infiltracija kuka sa lekom Chondryal Plus uz pomoć ultrazvuka26.000,00*
*svim interventnim procedurama prethodi specijalistički pregled i postavljanje indikacije za interventnu proceduru
** cena leka nije uračunata u cenu 

Preoperativni anesteziološki pregled

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
Specijalistički pregled u ordinaciji (anamneza, pregled i procena stanja organizma, procena rizika od operativnog lečenja, EKG zapis srčanog rada) 6.000,00
Konzilijarni pregled više lekara specijalista- minimalno dva člana konzilijuma (anamneza, pregled i procena stanja organizma, procena rizika od operativnog lečenja, EKG zapis srčanog rada) 12.000,00

Palijativna medicina i produženo lečenje pacijenata

NAZIV PREGLEDACENA (RSD)
Specijalistički pregled u ordinaciji (anamneza, pregled i propisivanje terapije)6.000,00
Infuzija ili intravenska primena leka u ordinaciji (cena infuzionog rastvora nije uračunata jer su cene rastvora različite)3.000,00**
Intramuskularna injekcija u ordinaciji (cena leka nije uračunata jer su cene različite)1.000,00**
Infuzija u kućnim uslovima ( cena infuzionog rastvora nije uračunata jer su cene rastvora različite)3.500,00**
Intramuskularna injekcija u kućnim uslovima (cena leka nije uračunata jer su cene lekova različite)1.500,00**
EKG zapis990,00
Kućna poseta- anamneza, pregled i propisivanje terapije12.000,00*
*korekcija cene pregleda u zavisnosti od adrese stanovanja 
**cena leka nije uračunata

Astra medica tim zdravlja – ishranom do boljeg zdravlja i izgleda

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
Specijalistički pregled i izrada personalizovanog plana ishrane sa predlogom za suplementaciju (Pregled specijaliste + analiza strukture tela na aparatu + izrada jelovnika) 7.990,00
Kontrolni pregled specijaliste (Pregled specijaliste + analiza strukture tela na aparatu + dopuna i dalja izrada jelovnika) 3.990,00
EKG zapis Elektrokardiogarfski zapis rada srca se radi po potrebi i proceni lekara 990,00
Laboratorijske analize prema proceni lekara *cena zavisi od vrste i broja analiza Kontaktirajte nas
Nutrigenetički testovi *cena zavisi od vrste i broja testova Kontaktirajte nas

ORL

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
ORL specijalistički pregled (prvi) 4.000,00
ORL specijalistički pregled (kontrolni) 2.500,00
ORL pregled sa toaletom uha (ispiranje cerumena ili aspiracija sekreta iz uha) 5.300,00
Timpanometrija (ispitivanje pokretljivosti bubne opne, prisustva sadržaja u srednjem uhu) 1.700,00
Aplikacija leka u uho (štrajfna) 700,00
Vađenje stranog tela iz nosa, spoljašnjeg slušnog hodnika 4.400,00
Sistematski pregled dece u 4 god. života  4.000,00
Sistematski pregled dece pred upis u školu 4.000,00

Nefrologija

NAZIV PREGLEDACENA (RSD)
Klinički pregled specijaliste nefrologije6.000,00
Klinički pregled i ultrazvučni pregled specijaliste nefrologije8.000,00
Doppler krvnih sudova ruku / arteriovenskih fistula5.500,00
Doppler krvnih sudova bubrega5.500,00

Hematologija

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
Specijalistički pregled hematologa bez maligniteta 6.000,00
Specijalistički pregled hematologa sa malignitetom 8.000,00

Endokrinologija

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
Pregled endokrinologa specijaliste 5.000,00
Ultrazvuk štitaste, paraštitaste žlezde i vrata  3.000,00
Endokrinološki paket (pregled+ultrazvuk) 7.000,00
Punkcija nodusa u štitastoj žlezdi sa citološkim nalazom i zaključkom (FNAB) 14.000,00

Opšta hirurgija i onkološka hirurgija

NAZIV PREGLEDACENA (RSD)
Specijalistički pregled hirurga6.000,00
Ekcizija kožne promene20.000,00

Imunologija

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
Internistički pregled spec. imunologa 8.000,00

Migrena centar- centar za glavobolje

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
Specijalistički pregled  7.000,00
Kontrolni specijalistički pregled unutar (14 dana unutar 1. pregleda) 4.500,00

Pulmologija

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
Pregled pulmologa 7.000,00
Pregled pulmologa sa spirometrijom  8.000,00
Pregled pulomoga sa bronhodilatatornim testom (pregled pulmologa, primena brzodelujućeg bronhodilatatora, spirometrija pre primene leka i 20 minuta posle primene leka) 10.000,00