Radno vreme : ponedeljak - petak od 12 to 20h
  Kontakt : 011/438-3982   062/454-464     

Urologija

NAZIV PREGLEDACENA (RSD)
Pregled urologa specijaliste (anamneza + fizikalni pregled + UZ)6.900,00
Kontrolni pregled urologa specijaliste (unutar 14 dana od 1. pregleda)3.000,00
Plasiranje urinarnog katetera4.500,00
Zamena urinarnog katetera3.000,00
Vađenje (uklanjanje) urinarnog katetera2.500,00
Cistoskopski pregled18.000,00
Cistoskopski pregled + lokalni status + proba na stres22.000,00
Cistoskopski pregled uz plasiranje ureteralnog “ JJ stent”25.000,00
Cistoskopski pregled uz uklanjanje JJ stenta14.000,00
Instilacija intravezikalne BCG terapije (Onco Tice)5.000,00*
Plasiranje cistofix cystostome u lokalnoj anesteziji   12.000,00**
Ispiranje mokraćne bešike / Evakuacija koaguluma / Detamponada mokraćne bešike / Plasiranje trokrakog urinarnog katetera15.000,00
Frenulotomija u lokalnoj anesteziji14.000,00
Cirkumcizija u lokalnoj anesteziji36.000,00
Uklanjanje kondiloma      10–30.000,00
TRUS biopsija prostate u lokalnoj anesteziji sa PH nalazom36.000,00
Pregled Prof. dr sci. med. Aleksandra Vuksanovića (anamneza + fizikalni pregled + UZ)9.500,00
Kontrolni pregled Prof. dr sci. med. Aleksandra Vuksanovića (unutar 14 dana od 1. pregleda)4.500,00
Uklanjanje kondiloma-mali10.000,00
Uklanjanje kondiloma-srednji20.000,00
Uklanjanje kondiloma-veliki30.000,00
*cena leka nije uračunata u cenu    ** + drenažni kateter

Ginekologija i akušerstvo

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
Pregled ginekologa – palpatorni 4.000,00
Ultrazvučni pregled ginekologa 6.000,00
Pregled ginekologa palpatorni sa UZ pregledom 7.990,00
Ginekološki komplet (ginekološki pregled + UZ + kolposkopija + PAPA + VB) 11.700,00
Pregledi i kontrole ginekoloških karcinoma  7.990,00
Kolposkopija 4.000,00
CTG 2.400,00
Folikulometrija 2.400,00
Plasiranje pesara 4.000,00
Ispiranje pesara 4.000,00
Kombinovani test (double screening test) (analize krvi sa ultrazvukom između 11. i 14. nedelje trudnoće) 8.600,00
Tripple screening test 3.200,00
Quadruple screening test 5.800,00
Aplikovanje spirale 6.000,00*
Vađenje spirale 4.000,00
Ekstirpacija (vađenje) ciste Bartolinijeve žlezde u lokalnoj anesteziji sa HP nalazom 34.000,00
Incizija (drenaža) apscesa Bartolinijeve žlezde u lokalnoj anesteziji sa negom 20.000,00
Uklanjanje kondiloma od 10.000,00
Biopsija grlića materice od 13.000,00
Biopsija vulve ili vagine od 13.000,00
Ekscizija promene vulve ili vagine 17.000,00
Inseminacija sa prethodnom obradom sperme (swim up) 18.000,00
Spermogram 2.500,00
*cena spirale nije uključena u cenu

Ultrazvučni kabinet

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
Ultrazvučni pregled abdomena 5.000,00
Ultrazvučni pregled male karlice 5.000,00
Ultrazvučni pregled abdomena i male karlice 7.000,00
Ultrazvučni pregled dojki i aksila 6.000,00
Ultrazvučni pregled aksila 4.000,00
Ultrazvučni pregled vrata (štitasta žlezda) 5.000,00
Ultrazvučni pregled vrata i supraklavikularnih fosa 6.000,00
Ultrazvučni pregled vrata, supraklavikula i aksila 7.000,00*
Ultrazvučni pregled mekih tkiva 5.000,00
Limfomski program (UZ pregled limfnih žlezda vrata, supraklavikula, pazuha, abdomena, male karlice i prepona) 12.000,00
*pregled najčešće indikovan u sklopu kontrole kod karcinoma dojke

Kardiologija

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
Pregled kardiologa sa EKG-om 5.990,00
Eho srca 4.990,00
Pregled kardiologa sa EKG-om + Eho srca 8.990,00
24h EKG Holter monitoring 5.990,00
24h Holter TA 4.990,00
24h EKG Holter monitoring + 24h Holter TA 8.990,00
Pregled kardiologa sa EKG-om + Holter EKG 9.990,00
Pregled kardiologa sa EKG-om + Holter TA 8.990,00
Pregled kardiologa sa EKG-om + Eho srca + Holter EKG 13.990,00
Pregled kardiologa sa EKG-om + Eho srca + Holter TA 12.990,00
Pregled kardiologa sa EKG-om + Eho srca + Holter EKG + Holter TA 17.990,00
Kontrolni pregled za mesec dana 4.990,00
Konsultacija kardiologa (bez EKG-a) 3.990,00
Kućna poseta (pregled + EKG) 11.990,00

Pedijatrija

NAZIV PREGLEDACENA (RSD)
Pregled specijaliste pedijatrije – dr Ratko Garović4.000,00
Kontrolni pregled specijaliste pedijatrije – dr Ratko Garović (unutar 7 dana od 1. pregleda)2.500,00
Sistematski pregled predškolskog deteta5.000,00
Sistematski pregled školskog deteta5.000,00
Lekarski pregled pre upućivanja u ustanovu za kolektivni boravak (vrtić)3.000,00
Lekarski pregled pre upućivanja u školu3.000,00
Lekarski pregled pre upućivanja na rekreativnu nastavu2.500,00
Lekarski pregled pre upućivanja na ekskurziju2.500,00
Lekarski pregled pre upućivanja na zimovanje ili letovanje2.500,00
Savetovanje adolescenata o zaštiti reproduktivnog zdravlja2.500,00
Pregled pred vakcinaciju i vakcinacija3.000,00*
Sistematski pregled tokom prve godine- pregled pedijatra, antropometriske mere, KKS, UZ pregled kukova6.000,00
Kućna poseta pedijatra8.000,00
Pregled pedijatra + UZ abdomena7.000,00
Obrada pupka1.500,00
Obrada rane i previjanje1.500,00
Inhalacija sa lekom1.000,00
*cena vakcine nije uračunata

Dečija fizikalna medicina

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
Pregled subspecijaliste dečije fizijatrije 6.000,00
Kontrolni pregled subspecijaliste dečije fizijatrije (unutar mesec dana od 1. pregleda) 4.600,00
Pregled subspecijaliste dečije fizijatrije na terenu (kućna poseta) 10.000,00*
Obuka roditelja za vežbe 2.000,00
Vežbe za vrat i stopala 2.000,00
Vežbe za stimulaciju motornog razvoja 2.500,00
Individualne vežbe za deformitete kičme, kolena i stopala 2.500,00
Vežbe za vrat, stopala, stimulaciju motornog razvoja na terenu (kućna poseta) 3.500,00*
Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija i laser) 2.200,00
Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija ili laser + kineziterapija) 2.750,00
Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija + laser + kineziterapija) 3.500,00
Ultrazvučni pregled centralnog nervnog sistema kod beba 4.000,00
Razvojno savetovalište za terminsku novorođenčad (konzilijum:dečiji fizijatar i pedijatar) 9.000,00
Neurorazvojno savetovalište za preterminsku novorođečad sa rizikom (konzilijum: dečiji fizijatar, pedijatar- neonatolog i dečiji neurolog) 16.000,00
*korekcija cene pregleda u zavisnosti od adrese stanovanja

Fizikalna medicina za odrasle

NAZIV PREGLEDACENA (RSD)
Pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije4.500,00
Kontrolni pregled specijaliste fizikalne terapije3.200,00
Pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije na terenu (kućna poseta)8.000,00
Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija + laser ili magnet)2.200,00
Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija + laser + magnet)2.750,00
Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija ili laser ili magnet + kineziterapija)2.750,00
Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija + laser ili magnet + kineziterapija)3.200,00
Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija + laser + magnet + kineziterapija)3.800,00
Kineziterapija individualni rad2.500,00
Fizikalna terapija na terenu (kućna poseta)Kontaktirajte nas*
*cena fizikalne terapije u zavisi od terapijskog paketa fizikalne terapije i adrese stanovanja

Neurologija

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
Specijalistički pregled profesora neurologije 7.000,00
Kontrolni specijalistički pregled profesora neurologije (unutar 14 dana od 1. pregleda) 4.500,00

Terapija bola

NAZIV PREGLEDACENA (RSD)
Specijalistički pregled u ordinaciji (anamneza, pregled i propisivanje terapije)5.000,00
Kućna poseta- specijalistički pregled (anamneza, pregled i propisivanje terapije)7.000,00
Infuzija ili intravenska primena leka u ordinaciji (cena infuzionog rastvora nije uračunata jer su cene rastvora različite)3.000,00
Intramuskularna injekcija u ordinaciji (cena leka nije uračunata jer su cene različite)1.000,00
Infuzija u kućnim uslovima (cena infuzionog rastvora nije uračunata jer su cene rastvora različite)3.500,00
Injekcija u kućnim uslovima (cena leka nije uračunata jer su cene lekova različite)1.500,00
EKG zapis990,00
Primena (aplikacija) leka u jedan zglob kolena u ordinaciji (pregled, UZ kolena po potrebi, primena leka, *cena leka nije uračunata jer su cene lekova različite)9.900,00
Primena kortikosteroida u epiduralni prostor u lumbalnom delu leđa (kod išijalgije, ukočenja, hroničnog bola u donjem delu leđa)24.000,00
Primena leka u jedan zglob kolena u kućnim uslovima (*cena leka nije uračunata jer su cene leka različite)13.990,00

Preoperativni anesteziološki pregled

NAZIV PREGLEDACENA (RSD)
Specijalistički pregled u ordinaciji (anamneza, pregled i procena stanja organizma, procena rizika od operativnog lečenja, EKG zapis srčanog rada)5.000,00
Mogućnost uzimanja krvi za laboratorijske analize u sklopu pregleda*u skladu sa analizama
Konzilijarni pregled više lekara specijalista – minimalno dva člana konzilijuma (anamneza, pregled i procena stanja organizma, procena rizika od operativnog lečenja, EKG zapis srčanog rada)12.000,00

Palijativna medicina i produženo lečenje pacijenata

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
Specijalistički pregled u ordinaciji (anamneza, pregled i propisivanje terapije) 5.000,00
Kućna poseta – specijalistički pregled (anamneza, pregled i propisivanje terapije) 7.000,00
Infuzija ili intravenska primena leka u ordinaciji (cena infuzionog rastvora nije uračunata jer su cene rastvora različite) 3.000,00
Intramuskularna injekcija u ordinaciji (cena leka nije uračunata jer su cene različite) 1.000,00
Infuzija u kućnim uslovima (cena infuzionog rastvora nije uračunata jer su cene rastvora različite) 3.500,00
Intramuskularna injekcija u kućnim uslovima (cena leka nije uračunata jer su cene lekova različite) 1.500,00
Mogućnost uzimanja krvi za laboratorijske analize u sklopu pregleda *u skladu sa analizama
EKG zapis 990,00

Astra medica tim zdravlja – ishranom do boljeg zdravlja i izgleda

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
Specijalistički pregled i izrada personalizovanog plana ishrane sa predlogom za suplementaciju (Pregled specijaliste + analiza strukture tela na aparatu + izrada jelovnika) 7.990,00
Kontrolni pregled specijaliste (Pregled specijaliste + analiza strukture tela na aparatu + dopuna i dalja izrada jelovnika) 3.990,00
EKG zapis Elektrokardiogarfski zapis rada srca se radi po potrebi i proceni lekara 990,00
Laboratorijske analize prema proceni lekara *cena zavisi od vrste i broja analiza Kontaktirajte nas
Nutrigenetički testovi *cena zavisi od vrste i broja testova Kontaktirajte nas

ORL

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
ORL specijalistički pregled (prvi) 4.000,00
ORL specijalistički pregled (kontrolni) 2.500,00
ORL pregled sa toaletom uha (ispiranje cerumena ili aspiracija sekreta iz uha) 5.300,00
Timpanometrija (ispitivanje pokretljivosti bubne opne, prisustva sadržaja u srednjem uhu) 1.700,00
Aplikacija leka u uho (štrajfna) 700,00
Vađenje stranog tela iz nosa, spoljašnjeg slušnog hodnika 4.400,00
Sistematski pregled dece u 4 god. života  4.000,00
Sistematski pregled dece pred upis u školu 4.000,00

Nefrologija

NAZIV PREGLEDACENA (RSD)
Klinički pregled specijaliste nefrologije6.000,00
Klinički pregled i ultrazvučni pregled specijaliste nefrologije8.000,00
Doppler krvnih sudova ruku / arteriovenskih fistula5.500,00
Doppler krvnih sudova bubrega5.500,00

Reumatologija

NAZIV PREGLEDACENA (RSD)
Specijalistički pregled reumatologa6.000,00
Specijalistički pregled reumatologa sa UZ zglobova jedne regije (svaka dodatna regija se naplaćuje 3.000,00 din)9.000,00
Specijalistički pregled + lokalna infiltracija lekova (PVM, trigger tačke…) infiltracija glukokortikoida (GK)7.500,00
Ultrazvučni pregled mekih tkiva i zglobova jedne regije5.000,00
Ultrazvučni pregled mekih tkiva i zglobova dve regije7.000,00
Punkcija i infiltracija lekova glukokortikoida uz primenu ultrazvuka u meka tkiva i zglobove (koleno, lakat, skočni ili ručni zglob)   – jedna regija (Diprophos ili Kenalog)7.100,00
Punkcija i infiltracija lekova glukokortikoida uz primenu ultrazvuka u meka tkiva i zglobove (koleno, lakat, skočni ili ručni zglob)   – jedna regija (Hexatrion)9.600,00
Punkcija i infiltracija lekova glukokortikoida uz primenu ultrazvuka u meka tkiva i zglobove (koleno, lakat, skočni ili ručni zglob)  –dve regije   (Diprophos ili Kenalog)10.600,00
Punkcija i infiltracija lekova glukokortikoida uz primenu ultrazvuka u meka tkiva i zglobove (koleno, lakat, skočni ili ručni zglob)  –dve regije   (Hexatrion)15.600,00
Ultrazvučni pregled kuka sa punkcijom + infiltracijom preparatom Hextrione13.800,00
Ultrazvučni pregled kolena + infiltracija preparatom hijaluronske kiseline pod kontrolom ultrazvuka u jedno koleno24.000,00
Ultrazvučni pregled kukova + infiltracija preparatom hijaluronske kiseline pod kontrolom ultrazvuka u jedan kuk26.000,00

Hematologija

NAZIV PREGLEDACENA (RSD)
Specijalistički pregled hematologa bez maligniteta6.000,00
Specijalistički pregled hematologa sa malignitetom8.000,00