Radno vreme : radni dani 12 - 20h, subota 10 - 16h
  Kontakt : 011/438-3982   062/454-464     

Urologija

NAZIV PREGLEDACENA (RSD)
Pregled urologa specijaliste (anamneza + fizikalni pregled + UZ)6.900,00
Kontrolni pregled urologa specijaliste (unutar 14 dana od 1. pregleda)3.000,00
Plasiranje urinarnog katetera4.500,00
Zamena urinarnog katetera3.000,00
Vađenje (uklanjanje) urinarnog katetera2.500,00
Cistoskopski pregled18.000,00
Cistoskopski pregled + lokalni status + proba na stres22.000,00
Cistoskopski pregled uz plasiranje ureteralnog “ JJ stent”25.000,00
Cistoskopski pregled uz uklanjanje JJ stenta14.000,00
Instilacija intravezikalne BCG terapije (Onco Tice)5.000,00*
Plasiranje cistofix cystostome u lokalnoj anesteziji   12.000,00**
Ispiranje mokraćne bešike / Evakuacija koaguluma / Detamponada mokraćne bešike / Plasiranje trokrakog urinarnog katetera15.000,00
Frenulotomija u lokalnoj anesteziji14.000,00
Cirkumcizija u lokalnoj anesteziji36.000,00
Uklanjanje kondiloma      10–30.000,00
TRUS biopsija prostate u lokalnoj anesteziji sa PH nalazom36.000,00
Pregled Prof. dr sci. med. Aleksandra Vuksanovića (anamneza + fizikalni pregled + UZ)9.500,00
Kontrolni pregled Prof. dr sci. med. Aleksandra Vuksanovića (unutar 14 dana od 1. pregleda)4.500,00
Uklanjanje kondiloma-mali10.000,00
Uklanjanje kondiloma-srednji20.000,00
Uklanjanje kondiloma-veliki30.000,00
*cena leka nije uračunata u cenu    ** + drenažni kateter

Ginekologija i akušerstvo

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
Pregled ginekologa – palpatorni 4.000,00
Ultrazvučni pregled ginekologa 6.000,00
Pregled ginekologa palpatorni sa UZ pregledom 7.990,00
Ginekološki komplet (ginekološki pregled + UZ + kolposkopija + PAPA + VB) 11.700,00
Pregledi i kontrole ginekoloških karcinoma  7.990,00
Kolposkopija 4.000,00
CTG 2.400,00
Folikulometrija 2.400,00
Plasiranje pesara 4.000,00
Ispiranje pesara 4.000,00
Kombinovani test (double screening test) (analize krvi sa ultrazvukom između 11. i 14. nedelje trudnoće) 8.600,00
Tripple screening test 3.200,00
Quadruple screening test 5.800,00
Aplikovanje spirale 6.000,00*
Vađenje spirale 4.000,00
Ekstirpacija (vađenje) ciste Bartolinijeve žlezde u lokalnoj anesteziji sa HP nalazom 34.000,00
Incizija (drenaža) apscesa Bartolinijeve žlezde u lokalnoj anesteziji sa negom 20.000,00
Uklanjanje kondiloma od 10.000,00
Biopsija grlića materice od 13.000,00
Biopsija vulve ili vagine od 13.000,00
Ekscizija promene vulve ili vagine 17.000,00
Inseminacija sa prethodnom obradom sperme (swim up) 18.000,00
Spermogram 2.500,00
*cena spirale nije uključena u cenu

Ultrazvučni kabinet

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
Ultrazvučni pregled abdomena 5.000,00
Ultrazvučni pregled male karlice 5.000,00
Ultrazvučni pregled abdomena i male karlice 7.000,00
Ultrazvučni pregled dojki i aksila 6.000,00
Ultrazvučni pregled aksila 4.000,00
Ultrazvučni pregled vrata (štitasta žlezda) 5.000,00
Ultrazvučni pregled vrata i supraklavikularnih fosa 6.000,00
Ultrazvučni pregled vrata, supraklavikula i aksila 7.000,00*
Ultrazvučni pregled mekih tkiva 5.000,00
Limfomski program (UZ pregled limfnih žlezda vrata, supraklavikula, pazuha, abdomena, male karlice i prepona) 12.000,00
*pregled najčešće indikovan u sklopu kontrole kod karcinoma dojke

Kardiologija

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
Pregled kardiologa sa EKG-om 5.990,00
Eho srca 4.990,00
Pregled kardiologa sa EKG-om + Eho srca 8.990,00
24h EKG Holter monitoring 5.990,00
24h Holter TA 4.990,00
24h EKG Holter monitoring + 24h Holter TA 8.990,00
Pregled kardiologa sa EKG-om + Holter EKG 9.990,00
Pregled kardiologa sa EKG-om + Holter TA 8.990,00
Pregled kardiologa sa EKG-om + Eho srca + Holter EKG 13.990,00
Pregled kardiologa sa EKG-om + Eho srca + Holter TA 12.990,00
Pregled kardiologa sa EKG-om + Eho srca + Holter EKG + Holter TA 17.990,00
Kontrolni pregled za mesec dana 4.990,00
Konsultacija kardiologa (bez EKG-a) 3.990,00

Pedijatrija

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
Pregled specijaliste pedijatrije 4.000,00
Kontrolni pregled specijaliste pedijatrije  (unutar 7 dana od 1. pregleda) 2.500,00
Pregled pedijatra neonatologa specijaliste, doktora nauka ili primarijusa (Eksperti za decu u prvoj godini života) 6.000,00
Kontorlni pregled pedijatra neonatologa subspecijaliste, doktora nauka ili primarijusa (unutar 7 dana od prvog pregleda) 3.500,00
Pregled specijaliste pedijatrije pred vakcinaciju i vakcinacija (cena vakcine nije uključena) 4.000,00
Sistematski pregled u prvoj godini (neonatološki pregled, antropometrijske mere, UZ pregled kukova, kontrola krvne slike) 8.000,00
UZ pregled abdomena i male karlice tokom prve godine života, praćenje razvojnih CNS-a-pedijatar neonatolog, subspecijalista, doktor nauka ili primarijus *na svaki dodatni UZ pregled ostvarujete popust od 20% 4.500,00
UZ pregled abdomena i male karlice tokom prve godine životao, praćenje razvojnih promena jetre, bubrega i ostalih organa-pedijatat neonatolog, subspecijalista, doktor nauka ili primarijus *na svaki dodatni UZ pregled ostvarujete popust od 20% 7.000,00
UZ pregled centralnog nervnog sistema (CNS) tokom prvih 6 meseci života, praćenje razvojnih CNS-a-pedijatar neonatolog, subspecijalista, doktor nauka ili primarijus* *na svaki dodatni UZ pregled ostvarujete popust od 20% 6.000,00
Savetovalište za dojenje- kako se pravilno doji dete, ispitivanje uzorka nenapredovanja deteta, praćenje fiziološke žutice, saveti za izmuzavanje, itd. 4.000,00
Sistematski pregled pedijatra i fizijatra- konzilijarni pregled o razvoju deteta 8.000,00
Savetovanje adolescenata o zaštiti reprodutivnog zdravlja 2.500,00
Obrada pupka 1.500,00
Obrada rane i previjanje 1.500,00
Inhalacije sa lekom 1.500,00
Sistematski pregled školskog deteta 5.000,00
Lekarski pregled pre upućivanja deteta u kolektivni boravak (vrtić) 3.000,00
Lekarski pregled pre upućivanja u školu 3.000,00
Lekarski pregled pre upućivanja na rekreativnu nastavu 2.500,00
Lekarski pregled pre upućivanja na ekskurziju 2.500,00
Lekarski pregled pre upućivanja na zimovanje ili letovanje 2.500,00

Dečija fizikalna medicina

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
Pregled subspecijaliste dečije fizijatrije 6.000,00
Kontrolni pregled subspecijaliste dečije fizijatrije (unutar mesec dana od 1. pregleda) 4.600,00
Pregled subspecijaliste dečije fizijatrije na terenu (kućna poseta) 10.000,00*
Obuka roditelja za vežbe 2.000,00
Vežbe za vrat i stopala 2.000,00
Vežbe za stimulaciju motornog razvoja 2.500,00
Individualne vežbe za deformitete kičme, kolena i stopala 2.500,00
Vežbe za vrat, stopala, stimulaciju motornog razvoja na terenu (kućna poseta) 3.500,00*
Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija i laser) 2.200,00
Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija ili laser + kineziterapija) 2.750,00
Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija + laser + kineziterapija) 3.500,00
Ultrazvučni pregled centralnog nervnog sistema kod beba 4.000,00
Razvojno savetovalište za terminsku novorođenčad (konzilijum:dečiji fizijatar i pedijatar) 9.000,00
Neurorazvojno savetovalište za preterminsku novorođečad sa rizikom (konzilijum: dečiji fizijatar, pedijatar- neonatolog i dečiji neurolog) 16.000,00
*korekcija cene pregleda u zavisnosti od adrese stanovanja

Fizikalna medicina za odrasle

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
Pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije 4.500,00
Kontrolni pregled specijaliste fizikalne terapije 3.200,00
Pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije na terenu (kućna poseta) 8.000,00
Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija + laser ili magnet) 2.200,00
Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija + laser + magnet) 2.750,00
Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija ili laser ili magnet + kineziterapija) 2.750,00
Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija + laser ili magnet + kineziterapija) 3.200,00
Terapijski paket fizikalna terapija (elektroterapija + laser + magnet + kineziterapija) 3.800,00
Kineziterapija individualni rad 2.500,00
*cena fizikalne terapije u zavisi od terapijskog paketa fizikalne terapije i adrese stanovanja

Neurologija

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
Specijalistički pregled profesora neurologije 7.000,00
Kontrolni specijalistički pregled profesora neurologije (unutar 14 dana od 1. pregleda) 4.500,00

Terapija bola

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
Specijalistički pregled u ordinaciji (anamneza, pregled i propisivanje terapije) 5.000,00
Infuzija ili intravenska primena leka u ordinaciji (cena infuzionog rastovra nije uračunata jer su cene rastvora različite) 3.000,00
Intramuskularna injekcija u ordinaciji (cena leka nije uračutaka jer su cene različite) 1.000,00
EKG zapis 990,00
Primena (aplikacija) leka u zglobove kolena, lakta, kuka i ostalih zglobova u ordinaciji- postupke i cene videti u odeljku reumatologija 3.500,00
Primena kortikosteroida u epiduralni prostor u lumbalnom delu leđa (kod išijalgije, ukočenja, hroničnog bola u donjem delu leđa) 24.000,00

Preoperativni anesteziološki pregled

NAZIV PREGLEDACENA (RSD)
Specijalistički pregled u ordinaciji (anamneza, pregled i procena stanja organizma, procena rizika od operativnog lečenja, EKG zapis srčanog rada)5.000,00
Mogućnost uzimanja krvi za laboratorijske analize u sklopu pregleda*u skladu sa analizama
Konzilijarni pregled više lekara specijalista – minimalno dva člana konzilijuma (anamneza, pregled i procena stanja organizma, procena rizika od operativnog lečenja, EKG zapis srčanog rada)12.000,00

Palijativna medicina i produženo lečenje pacijenata

 
NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
Specijalistički pregled u ordinaciji (anamneza, pregled i propisivanje terapije) 5.000,00
Infuzija ili intravenska primena leka u ordinaciji (cena infuzionog rastvora nije uračunata jer su cene rastvora različite) 3.000,00
Intramuskularna injekcija u ordinaciji (cena infuzionog rastvora nije uračunata jer su cene rastvora različite) 1.000,00
Mogućnost uzimanja krvi za laboratorijske analize u sklopu pregleda *u skladu sa analizama
EKG zapis 990,00

Astra medica tim zdravlja – ishranom do boljeg zdravlja i izgleda

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
Specijalistički pregled i izrada personalizovanog plana ishrane sa predlogom za suplementaciju (Pregled specijaliste + analiza strukture tela na aparatu + izrada jelovnika) 7.990,00
Kontrolni pregled specijaliste (Pregled specijaliste + analiza strukture tela na aparatu + dopuna i dalja izrada jelovnika) 3.990,00
EKG zapis Elektrokardiogarfski zapis rada srca se radi po potrebi i proceni lekara 990,00
Laboratorijske analize prema proceni lekara *cena zavisi od vrste i broja analiza Kontaktirajte nas
Nutrigenetički testovi *cena zavisi od vrste i broja testova Kontaktirajte nas

ORL

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
ORL specijalistički pregled (prvi) 4.000,00
ORL specijalistički pregled (kontrolni) 2.500,00
ORL pregled sa toaletom uha (ispiranje cerumena ili aspiracija sekreta iz uha) 5.300,00
Timpanometrija (ispitivanje pokretljivosti bubne opne, prisustva sadržaja u srednjem uhu) 1.700,00
Aplikacija leka u uho (štrajfna) 700,00
Vađenje stranog tela iz nosa, spoljašnjeg slušnog hodnika 4.400,00
Sistematski pregled dece u 4 god. života  4.000,00
Sistematski pregled dece pred upis u školu 4.000,00

Nefrologija

NAZIV PREGLEDACENA (RSD)
Klinički pregled specijaliste nefrologije6.000,00
Klinički pregled i ultrazvučni pregled specijaliste nefrologije8.000,00
Doppler krvnih sudova ruku / arteriovenskih fistula5.500,00
Doppler krvnih sudova bubrega5.500,00

Reumatologija

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
Specijalistički pregled (reumatologa/fizijatra) 6.000,00
Specijalistički pregled reumatologa sa UZ mekih tkiva i zglobova jedne regije (svaka dodatna regija se naplaćuje 3.000,00 din) 9.000,00
Specijalistički pregled + lokalna infiltracija lekova (PVM, trigger tačke…) infiltracija glukokortikoida (GK) 7.500,00
Ultrazvučni pregled mekih tkiva i zglobova jedne regije 5.000,00
Ultrazvučni pregled mekih tkiva i zglobova dve regije 7.000,00
Punkcija i evakuacija tečnosti uz primenu ultrazvuka (koleno, lakat, skočni ili ručni zglob)- jedan zglob 6.600,00*
Punkcija i infiltracija lekova glukokortikoida uz primenu ultrazvuka u zglobove (koleno, lakat, skočni ili ručni zglob)-jedan zglob
(Uključena cena 1amp Diprophos ili 1 amp Kenalog)
7.100,00*
Punkcija i infiltracija lekova glukokortikoida uz primenu ultrazvuka u zglobove (koleno, lakat, skočni ili ručni zglob) -jedan zglob
(Uključena cena 1 amp Hexatriona)
9.600,00*
Punkcija i infiltracija leka Na-hijaluronat 2% uz primenu ultrazvuka u zglobove (koleni, lakat, skočni ili ručni zglob)-jedan zglob
(1 amp Artox 2%)
11.600,00*
Punkcija i infiltracija lekova uz primenu ultrazvuka u zglobove (koleno, lakat, skočni ili ručni zglob)-dva zgloba
(Uključene dve ampule Diprophosa ili Kenaloga)
10.600,00
Punkcija i infiltracija lekova glukokortikoida uz primenu ultrazvuka u zglobove (koleno, lakat, skočni ili ručni zglob)-dva zgloba
(Uključene 2amp leka Hexatrion u cenu)
15.600,00*
Punkcija i infiltracija leka Na-hijaluronat 2% uz primenu ultrazvuka u zglobove (koleno, lakat, skočni ili ručni zglob)- dva zgloba
(Uključene 2 sirete leka Artox 2% u cenu)
19.900,00*
Punkcija i infiltracija leka Chondryal Plus u jedno koleno 24.000,00*
Punkcija i infiltracija leka Chondryal Plus u oba kolena 44.000,00*
Punkcija i infiltracija kuka sa lekom Hextrione uz pomoć ultrazvuka  13.800,00
Punkcija i infiltracija kuka sa lekom Chondryal Plus uz pomoć ultrazvuka 26.000,00*
*svim interventnim procedurama prethodi specijalistički pregled i postavljanje indikacije za interventnu proceduru

Hematologija

NAZIV PREGLEDACENA (RSD)
Specijalistički pregled hematologa bez maligniteta6.000,00
Specijalistički pregled hematologa sa malignitetom8.000,00

Endokrinologija

NAZIV PREGLEDA CENA (RSD)
Pregled endokrinologa specijaliste 5.000,00
Ultrazvuk štitaste, paraštitaste žlezde i vrata  3.000,00
Endokrinološki paket (pregled+ultrazvuk) 7.000,00
Punkcija nodusa u štitastoj žlezdi sa citološkim nalazom i zaključkom (FNAB) 14.000,00