Radno vreme : radni dani 12 - 20h, subota 10 - 16h
  Kontakt : 011/438-3982   062/454-464     

ASIST. DR IGOR PILIĆ

OBRAZOVANJE

2015. Klinički asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

2018. Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2008. Magistar medicinskih nauka, oblast humana reprodukcija

2006. Specijalista ginekologije i akušerstva

2001. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

RADNO MESTO/RADNO ISKUSTVO

Ustanova: Klinika za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije (UKCS), Beograd