Radno vreme : radni dani 12 - 20h, subota 10 - 16h
  Kontakt : 011/438-3982   062/454-464     

ASIST. DR JELENA JOVIČIĆ

OBRAZOVANJE

2021. Klinički asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
2019. Specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine
2010. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2003. Završila gimnaziju “Branislav Petronijević” Ljig

RADNO MESTO/RADNO ISKUSTVO

Ustanova: Centar za anesteziologiju i reanimatologiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije (UKCS), Beograd
2019. Kabinet za terapiju bola, UKCS
2013. Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, UKCS

PUBLIKACIJE

Objavila preko 40 radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima, knjigama, praktikumima, zbornicima radova s kongresa i zbornicima apstrakta.

PROFESIONALNO ČLANSTVO

Član Evropskog udruženja anesteziologa i intezivista
Član Udruženja anesteziologa i intezivista Srbije

STRUČNA USAVRŠAVANJA

2018. Nagrada Nacionalnog udruženja anesteziologa i intezivista Srbije (UAIS) kao najproduktivnijeg autora časopisa SJAIT