Radno vreme : radni dani 12 - 20h, subota 10 - 16h
  Kontakt : 011/438-3982   062/454-464     

ASS DR SCI. MED. EMILIJA NESTOROVIĆ

OBRAZOVANJE

2006. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
20013. Subspecijalista kardiologije
Od 2012. do 2015.g. stekla je zvanične sertifikate UEFE iz oblasti edukacije doktora u zbrinjavanju igrača na terenu i postaje clan UEFA Medicinskog tima
2017. Doktor nauka, oblast kardiologija “Lečenje pacijenta u terminalnoj srčanoj insufijenciji transplantacijom srca i uređajima za mehaničku potporu levoj komori”
2019. Klinički asistent na predmetu interna medicina- kardiologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

RADNO MESTO/RADNO ISKUSTVO
Ustanova: Klinika za kardiohirurgiju UKCS, Beograd
Načelnik Odeljenja za transplantaciju srca i mehaničku potporu srcu – LVAD i ECMO, Klinike
za kardiohirurgiju KCS, obavlja funkciju načelnika ovog odeljenja.

UNIVERZITETSKE/ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI
Učestvovala je u uvođenju više novih savremenih metoda lečenja u kardiologiji, iz oblasti
lečenja pacijenata u terminalnoj fazi srčane slabosti transplantacijom srca i mehaničkom
potporom cirkulacije srcu (LVAD, RVAD, ECMO).

PUBLIKACIJE
Autor i koautor većeg broja stručnih i naučnih publikacija iz oblasti kardiologije, objavljenih u
domaćim i inostranim časopisima.

PROFESIONALNO ČLANSTVO

Član republičke stručne komisije za transplantaciju srca
Član srpskog kardiološkog udruženja
Član međunarodnog udruženja za transplantaciju srca i pluća
Član evropskog kardiološkog udruženja
Član evropskog udruženja za ehokardiografiju
Član evropskog udruženja za srčanu insuficijenciju

STRUČNA USAVRŠAVANJA

Od 2013. do 2016.g. stekla je zvanične evropske sertifikate iz oblasti mehaničke potpore
levom srcu LVAD Heart Mate II (Medical Highschool Hanover), HeartWare (Medical High
school Oslo, Norway), Total artificial heart (Berlin, Germany), ECMO (Manchester, GB),
BIVAD – Berlin Heart (Belgrade), Heart Mate III (Astana, Kazahstan) i JARVIC 2000
(Minhen, Nemačka), i time postala nosilac svih sertifikata u oblasti lečenja pacijenata u
terminalnoj srčanoj slabosti primenom mehaničke potpore srca.
 Od 2013. do 2014.g. usavršavala se iz oblasti transplantacije srca i mehaničke potpore
srcu (LVAD) na Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, USA.
 Od 2010. do 2011.g. usavršavala se u oblasti primene mera osnovne, neodložne i
napredne životne potpore, gde je stekla sertifikate Evropskog Resuscitacionog Saveta.
 2008.g. završila stručnu edukaciju iz ehokardiografskog imidžinga u Školi ultrazvuka u
KCS, koja je 2016.g. upotpunjena završetkom kursa: “Strain imaging ECHO“ u Berlinu.