Radno vreme : radni dani 12 - 20h, subota 10 - 16h
  Kontakt : 011/438-3982   062/454-464     

DOC. DR ALEKSANDRA RADOJIČIĆ

RADNO MESTO/RADNO ISKUSTVO

Ustanova: Klinika za neurologiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije (UKCS)
Od 2017- načelnik Polikliničko-dijagnostičke službe Klinike za neurologiju UKCS
Od 2007- neurolog Centra za glavobolje Klinike za neurologiju UKCS
Od 2000- zaposlena na Klinici za neurologiju UKCS

OBRAZOVANJE

2022 Docent na katedri neurologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
2019 Doktor medicinskih nauka, oblast neurologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2010 Specijalista akademskih studija iz neurologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2006 Specijalista neurologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2000 Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1993 Završila XI Beogradsku gimnaziju
1989 Završila osnovnu školu “Stevan Sinđelić” u Beogradu

UNIVERZITETSKE/ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI

Izabrana je za člana naučnog panela o glavoboljama Evropske akademije neurologa 2020 god. od kada aktivno učestvuje u njegovom radu.

PUBLIKACIJE

Autor je i koautor radova publikovanih u međunarodnim i domaćim časopisima, monografijama i udžbenicima. Predavač po pozivu na međunarodnim akreditovanim skupovima u zemlji i inostranstvu. Bila je član radne grupe za izradu Nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse “Glavobolje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti” Ministarstva zdravlja Republike Srbije, 2021.god.

PROFESIONALNO ČLANSTVO

Predsednik Nacionalnog udruženja za glavobolje Srbije ( NUGS)

Član:  Srpskog lekarskog društva, Društva neurologa Srbije, Evropskog udruženja neurologa (EAN), Međunarodnog udruženja za glavobolje (IHS).

STRUČNA USAVRŠAVANJA

  • Šest nedelja kliničkog usavršavanja u Centru za glavobolje univerzitetske Rigshospitalet Glostrup bolnice u Kopenhagenu, Danska. Mentor Prof. Jes Olesen. Stipendija evropske federacije neurologa (EFNS) u okviru Department to Department programa, 2006.god.
  • Četvrta Interuniverzitetska škola bola- 4th Interuniversity Course in Algology. Spa, Belgija 2009.
  • Jednomesečna edukacija na Univerzitetskoj AKH Klinici u Beču (Medizinische Universität Wien/AKH Wien) iz oblasti lečenja glavobolje adolescenata nefarmakološkim metodama (Biofeedback), 2014.god.
  • Šest meseci kliničkog i istraživačkog rada u Danskom centru za glavobolje univerzitetske Rigshospitalet Glostrup bolnice u Kopenhagenu iz oblasti idiopatske intrakranijalne hipertenzije i neinvazivnih metoda procene intrakranijalnog pritiska. Mentor Prof. Rigmor Jensen, 2015/2016.god.
  • Nacionalna škola za neuroangiologiju. Šestomesečna škola u okviru kontiniuirane medicinske edukacije Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Osposobljena za samostalnu primenu, interpretaciju i formiranje zaključaka u neuroangiološkoj ultrazvučnoj dijagnostici. Beograd, Srbija. 2006.