Radno vreme : radni dani 12 - 20h, subota 10 - 16h
  Kontakt : 011/438-3982   062/454-464     

DR RATKO GAROVIĆ

OBRAZOVANJE

1988. Specijalista pedijatrije 
1981. Doktor medicine, Medicinski  fakultet Univerziteta  u  Beogradu
Osnovnu  školu i  gimnaziju završio u  Rožajama,  Crna Gora

RADNO MESTO/RADNO ISKUSTVO

 2012 – 2021. Šef Dečijeg dispanzera DZ Voždovac
 2011 – 2012. Načelnik Službe za zdravstvenu zaštitu dece i omladine
 1996 – 2001. Načelnik RJ Osnovna zdravstvena zaštita žena, dece i omladine
 1995 – 1996.g. Šef Dečijeg dispanzera DZ Voždovac
 1988. Specijalista pedijatrije u DZ Voždovac, Beograd
 1981.g. Doktor medicine u DZ Rožaje, Crna Gora

UNIVERZITETSKE/ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI

Mentor za deo specijalističkog staža iz pedijatrije  po  odluci Naučno  nastavnog  veća Medicinskog fakulteta u Beogradu
Nagrađen od strane Naučnog odbora IV Kongresa pedijatara Srbije i Crne Gore 2006. dogine u Beogradu za rad “Hipotenzija kod adolescenata”
Član Tima za zaštitu od zlostavljanja i zanemarivanja dece u DZ Voždovac
Predsednik Komisije za posebnu negu dece ometene u razvoju

PUBLIKACIJE

Tokom profesionalnog rada objavio je 20 autorskih i 15 koautorskih radova,  publikovanih u Zbornicima sa stručnih konferencija i stručnih susreta preventivne medicine u Srbiji.

PROFESIONALNO ČLANSTVO

Član predsedništva Pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva
Od 2011. godine predsednik Stručnog  saveta DZ Voždovac u četvorogodišnjem mandatu.
Sekretar Podružnice Srpskog lekarskog društva u DZ Voždovac

STRUČNA USAVRŠAVANJA

Sticanje zvanja PRIMARIJUS 1999. godine.
Dvosemestralni stručni seminar “Mentalna higijena razvojne dobi u Institutu za mentalno zdravlje (Palmotićeva, Beograd).
Akreditovani trener programa “Očuvajmo reproduktivno zdravlje mladih”
Redovno prisustvo na stručnim sastancima Pedijatrijske sekcije Srpskog   lekarskog društva, stručnim seminarima “Pedijatrijska škola”, kao i februarskim tečajevima “Problemi u pedijatriji” na Institutu za majku i dete.

POSEBNA DOSTIGNUĆA I PRIZNANJA IZ OBLASTI MEDICINE

Nosilac priznanja Srpskog lekarskog  društva za  aktivnosti  u radu  Pedijatrijske sekcije.