Radno vreme : radni dani 12 - 20h, subota 10 - 16h
  Kontakt : 011/438-3982   062/454-464     

DR SLAVICA ARBINJA

OBRAZOVANJE

2019. Specijalista otorinolaringologije
2011. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2005. Završila Gimnaziju u Sokolcu, Republika Srpska/BiH

RADNO MESTO/RADNO ISKUSTVO

Ustanova: Dom zdravlja Voždovac“,
2013 – 2019. Doktor medicine u „Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. dr Cvetko Brajović“
Volonterski rad u Službi Medikalne Onkologije KBC Zemun

STRUČNA USAVRŠAVANJA

Učestvovala na domaćim Simpozijumima i Kongresima sa međunarodnim učešćem i pohađala brojne kurseve i programe kontinuirane medicinske edukacije.
Novi Sad, 2014 – VII međunarodni kurs iz Laringomikroskopije
Beograd, 2016. Simpozijum „56. ORL Nedelja Sekcije SLD sa međunarodnim učešćem“
Zlatibor, 2016. – VII SAPO Simpozijum „Akutna stanja u dečijoj otorinolaringologiji“
Sremski Karlovci, 2016. – Kurs „Letnja škola audiologije i fonijatrije“
Beograd, 2016. – Simpozijum „Hronični rinitis – stari i novi izazovi u istraživanjima, dijagnostici i lečenju“
Sremski Karlovci, 2017. – Simpozijum „Letnja škola otorinolaringologije – otologija“
Beograd, 2017. – Simpozijum „57. ORL Nedelja Sekcije SLD sa međunarodnim učešćem“
Beograd, 2017. – Simpozijum „Savremeni trendovi u lečenju i rehabilitaciji nagluvosti i gluvoće“
Novi Sad, 2017. – Kongres „Aktuelnosti u otorinolaringologiji“
Šabac, 2017. – ORL Simpozijum povodom obeležavanja „Svetskog Dana Glasa – Savremeni pristupi dijagnostici i terapiji karcinoma larinksa. Dijagnostika i terapija poremećaja glasa“
Prijedor, 2017. – XXIII Simpozijum Otorinolaringologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem „Audiologija i vestibulologija“
Beograd, 2018. – XX Kongres Otorinolaringologa Srbije sa međunarodnim učešćem i 58. ORL nedelja Sekcije za ORL Srpskog lekarskog društva
Kopaonik, 2018. – IX SAPO Simpozijum „Oboljenja nosa i paranazalnih šupljina kod dece“
Sremski Karlovci, 2018. – Simpozijum „Letnja škola otorinolaringologije – Laringologija. Hirurgija glave i vrata
Subotica, 2018. – ORL Simpozijum povodom obeležavanja „Svetskog Dana Glasa – Strana tela donjih disajnih puteva“
Trebinje, 2018. – XXIV Simpozijum Otorinolaringologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem „Aktuelne teme iz laringologije i fonijatrije“