Radno vreme : radni dani 12 - 20h, subota 10 - 16h
  Kontakt : 011/438-3982   062/454-464     

PROF. DR DRAGANA LAVRNIĆ

OBRAZOVANJE

2012. Redovni profesor neurologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
2005.  Profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
1995. Doktor medicinskih nauka iz oblasti neurologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1987. Magistar medicinskih nauka, oblast neurologija
1989. Specijalista neuropsihijatrije
1982. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; prosečna ocena 9,87
1976. Završila XII beogradsku gimnaziju; nosilac diplome Vuk Stefanović Karadžić
1972. Završila osnovnu školu ,,Vojvoda Živojin Mišić” u Beogradu, nosilac diplome Mihajlo Petrović Alas i Svetozar Marković

RADNO MESTO/RADNO ISKUSTVO

Ustanova: Klinika za neurologiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije (UKCS), Beograd
Jedan od osnivača Centra za neuropatije na Klinici za neurologiju UKCS
2010. Šef Odeljenja za neuromišićne bolesti i oboljenja kičmene moždine Klinike za neurologiju UKCS
1984. Klinika za neurologiju UKCS; Odeljenje za neuromišićne bolesti i oboljenja kičmene moždine

UNIVERZITETSKE/ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI

„Ispitivanje molekularno-genetskih, patohistoloških i biohemijskih osnova neuromišićnih bolesti“, rukovodilac prof. dr Vidosava Rakočević-Stojanović, broj projekta 175083
„Komparativna analiza kliničkih parametara i biomarkera u prognozi evolucije multiple skleroze i drugih imunski posredovanih neuroloških bolesti“, rukovodilac prof. dr Jelena Drulović, broj projekta 175031

PUBLIKACIJE

U poslednjih 5 godina objavila preko 25 radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima, knjigama, praktikumima, zbornicima radova s kongresa i zbornicima apstrakta.
Rukovodila i učestvovala na brojnim međunarodnim projektima.
Knjige u poslednjih 5 godina:
Neurologija – udžbenik za studente (urednik V. Kostić), 2016.
Neuropatije – principi savremene dijagnostike i terapije (urednik Z. Stević); 2018. – oktobarska nagrada grada Beograda
Medicina bola (urednici P. Stevanović, N. Lađević): 2019

PROFESIONALNO ČLANSTVO

Član SLD
Član Društva neurologa Srbije
Član Srpskog udruženja za periferni nervni sistem
Član Svetskog udruženja neurologa
Član Evropske akademije neurologa