Radno vreme : radni dani 12 - 20h, subota 10 - 16h
  Kontakt : 011/438-3982   062/454-464     

PROF. DR NEBOJŠA LAĐEVIĆ

OBRAZOVANJE

2017. Subspecijalista Medicine bola
2016. Profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
2011. Specijalista Menadžmenta u zdravstvu
1997. Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Maj 1996. – Specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine
Januar 1996. Magistar medicinskih nauka, oblast kardiologija
1991. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1984. Završio X beogradsku gimnaziju
1980. Završio osnovnu školu ,,Vladimir Iljič Lenjin’’ na Novom Beogradu

RADNO MESTO/RADNO ISKUSTVO

Ustanova: Centar za anesteziologiju i reanimatologiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije (UKCS), Beograd
2016. Direktor Centra za anesteziologiju i reanimatologiju UKCS
2009. Osnivač i lekar Kabineta za terapiju bola UKCS
2007. Načelnik Odeljenja anesteziologije i reanimatologije, Klinika za urologiju UKCS
1992. Centar za anesteziologiju i reanimatologiju UKCS

UNIVERZITETSKE/ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI

Član tima Higher Education of Pain Medicine Project (HEPMP) – Erasmus+ Programme of the European Union i Medicinski fakultet u Beogradu
Rukovodilac izbornog predmeta ,,Terapija bola’’ na V godini integrisanih akademskih osnovnih studija medicine

PUBLIKACIJE

Objavio preko 200 radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima, knjigama, praktikumima, zbornicima radova s kongresa i zbornicima apstrakta.
Rukovodio i učestvovao na brojnim međunarodnim projektima.
Predavač po pozivu na međunarodnim akreditovanim skupovima u zemlji i inostranstvu.

PROFESIONALNO ČLANSTVO

Direktor CEEA za Srbiju
Predsednik  Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije ( 2018-2022.)
Predsednik Srpskog udruženja za terapiju bola
Član Evropske Federacije za Terapiju Bola
Član Evropskog Udruženja Anesteziologa i Intenzivista
Član SLD

STRUČNA USAVRŠAVANJA

Oslo – Den Norsk radium Hospital – terapija bola
Beč – AKH Hospital – anestezija u transplantaciji organa
London Pain Forum –  terapija bola
Berlin – Charite hospital – terapija bola
Peking i Šangaj – anesteziologija i intenzivna medicina

PROFESIONALNA DOSTIGNUĆA I PRIZNANJA IZ OBLASTI MEDICINE

Nosilac Ordena Karađorđeve zvezde III stepena
Nosilac Povelje srpskog lekarskog društva
Nosilac Plakete Medicinskog fakulteta u Beogradu