Radno vreme : radni dani 12 - 20h, subota 10 - 16h
  Kontakt : 011/438-3982   062/454-464     

PROF. DR PREDRAG BOGDANOVIĆ

OBRAZOVANJE

2015. Subspecijalista kardiologije
2008. Specijalista interne medicine
1998. Doktor medicine, Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu (prosečna ocena 8,88)
1991. Završio gimnaziju u Ćupriji, prirodno-matematički smer
1987. Završio osnovnu školu “Đura Jakšić” u Ćupriji

RADNO MESTO/RADNO ISKUSTVO

Ustanova: Klinika za kardiologiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd

2021. Načelnik odseka za ishemijsku bolest srca
2020 – 2021. Glavni medicinski koordinator i komandant privremene Covid-19 bolnice “Beogradska Arena”
2008 – 2020. Kabinet za kardiologiju specijalističke Poliklinike VMA
2001 – 2003. Upravnik GA Ćuprija
1999. Doktor medicine u ZC Ćuprija

UNIVERZITETSKE/ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI

Učestvovao u četiri velike kliničke studije na međunarodnom nivou od kojih su dve u toku.

PUBLIKACIJE

 • Srce i sport, Z. Mijailović i saradnici, Zavod za udžbenike, Beograd 2008.
 • Značaj primene antidepresiva u lečenju bolesnika sa hipertenzijom indukovanom stresom, XVII Kongres udruženja kardiologa Srbije, Beograd, 18 – 21. oktobar 2009.
 • Lipid status analysis of cholesterol and glycerides in quick estimation of lipid status in patients with diabetes mellitus type 2, Diabetes and cardiovascular disease, 11 – 13 November, 2010, Belgrade.
 • Obesity and hypertension, Diabetes and cardiovascular disease, 11 – 13 November, 2010, Belgrade
 • Prevalence of Diabetes and Hypertension in COPD patients, Diabetes and cardiovascular disease, 11 – 13 November, 2010, Belgrade.
 • Prevalence of metabolic syndrome in COPD patients, Diabetes and cardiovascular disease, 11 – 13 November, 2010, Belgrade.
 • The importance of sleep apnea index determination using 24 h ECG analysis, VSP – Nov 2014.                                           
 • Balloon angioplasty of cardiac vein in CRT patient, VSP – Januar 2020.                       
 • Višegodišnje praćenje hemoragijskih komplikacija kod primene oralne AKT, Kongres udruženja kardiologa Srbije, Zlatibor 2019.                         
 • Prikazi slučaja iz Privremene Covid-19 bolnice „Beogradska Arena“ Kongres udruženja internista Srbije, 2021.
 • Najveća privremena Covid-19 bolnica na Balkanu „Beogradska Arena“, Međunarodni simpozijum, Zlatibor 2021.

PROFESIONALNO ČLANSTVO

Udruženje internista Srbije

Udruženje kardiologa Srbije

Član SLD

Lekarska komora Srbije

STRUČNA USAVRŠAVANJA

Iz oblasti interventne kardiologije – koronarografije, perkutane koronarne intervencije i ugradnje stentova, implantacije privremenih i trajnih pejsmejkera, defibrilatora, bazični nivo usavršavanja iz elektrofiziologije srca.

PROFESIONALNA DOSTIGNUĆA I PRIZNANJA IZ OBLASTI MEDICINE

Dobitnik više pohvala, priznanja i nagrada za lični doprinos u radu.                           

1996. Oktobarske nagrade grada Ćuprije
1999. Prvi u rangu škole rezervnih oficira SnSl
2003. Upravnik najbolje GA u VJ
2021. Za dan državnosti Republike Srbije unapređen u čin sanitetskog pukovnika VS
2021. Za dan vojske Srbije dobitnik srebrne medalje zasluga za narod