Radno vreme : radni dani 12 - 20h, subota 10 - 16h
  Kontakt : 011/438-3982   062/454-464     

DR DEJAN DIMITRIJEVIĆ

OBRAZOVANJE

2018. Upisao subspecijalizaciju iz oblasti onkologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
2016. Specijalista radiologije
2010. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (prosečna ocena 8,69)
2003. Završio XI beogradsku gimnaziju

RADNO MESTO/RADNO ISKUSTVO

Ustanova: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
2016. Specijalista radiologije, Odeljenje CT, MR, UZ i konvencionalne dijagnostike, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije (poseban osvrt na ekspertsku primarnu UZ dijagnostiku bolesti dojke, “Body” i mekih tkiva; “second opinion” pregledi prethodno sprovedenih dijagnostičkih procedura značajnih za adekvatnu dijagnostiku, rano otkrivanje i prevenciju potencijalnih patoloških stanja)
2012 – 2016. Lekar na specijalizaciji iz oblasti radiologije, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
2014. Predsednik strukovnog udruženja lekara za medicinsku edukaciju “ULME”
2012. Klinički lekar, DZ “Vizim”
2010 – 2012. Organizator stručne edukacije iz oblasti medicine, kompanija “Janssen pharmaceutical companies of Johnson & Johnson”
2009 – 2010. Volonter na odeljenju neuroendokrinih tumora, Klinika za endokrinologiju, KCS              

STRUČNA USAVRŠAVANJA

Iskustva na brojnim kongresima i simpozijumima u ulozi predavača, organizatora i učesnika.
Bogato iskustvo u organizaciji preko 10 akreditovanih kurseva za zdravstvene profesionalce u okviru KME.
“Budućnost radiologije” u organizaciji društva za magnetno-rezonantni imidžing Srbije
Simpozijum “Dijagnostika i tretman pacijenata sa tumorskim promenama u jetri”
“Medicina u svetu i Srbiji” u organizaciji SDMC
54. Kancerološka nedelja
III škola neuroradiologije u organizaciji Udruženja neuroradiologa Srbije, 2015. godina
53. Kancerološka nedelja
IV Kongres neuroradiologa Srbije sa drugim naprednim kursom interventne neuroradiologije u organizaciji
Udruženja neuroradiologa Srbije, 2014. godina
II škola neuroradiologije u organizaciji Udruženja neuroradiologa Srbije, 2013. godina
III kongres neuroradiologa Srbije sa drugim naprednim kursom interventne neuroradiologije u organizaciji Udruženja neuroradiologa Srbije, 2012. godina