Radno vreme : radni dani 12 - 20h, subota 10 - 16h
  Kontakt : 011/438-3982   062/454-464     

SPEC. DR MED. ALEKSANDRA RADOJIČIĆ

OBRAZOVANJE

Klinički asistent na katedri Neurologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Specijalizacija iz oblasti neurologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

RADNO MESTO/RADNO ISKUSTVO

Ustanova: Specijalista neurologije, načelnik Polikliničko-dijagnostičke službe Klinike za neurologiju

UNIVERZITETSKE/ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI

Klinički asistent na Katedri neurologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

USAVRŠAVANJA

  • Kliničko usavršavanje: Centar za glavobolje, Univerzitetska Glostrup bolnica u Kopenhagenu. Mentor Prof. Jes Olesen. Oblast usavršavanja: hronične glavobolje, detoksikacioni protokoli, glavobolja prekomerne upotrebe lekova. Stipendija dobijena od strane evropske federacije neurologa (EFNS) i Department to Department programa. Kopenhagen, Danska. 2006
  • Nacionalna škola za neuroangiologiju. Šestomesečna škola u okviru kontiniuirane medicinske edukacije Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Osposobljena za samostalnu primenu, interpretaciju i formiranje zaključaka u neuroangiološkoj ultrazvučnoj dijagnostici. Beograd, Srbija. 2006
  • Evropska letnja škola glavobolja- European Headache Summer School, Glostrup. Neurologija Glostrup, Danska, 2007. Četvrta Interuniverzitetska škola bola- 4th Interuniversity Course in Algology. Neurologija Spa, Belgija 2009
  • Akademske specijalističke studije iz neurologije – Medicinski fakultet u Beogradu. (Klinika za neurologiju KCS). Mentor: Prof. dr N.Šternić. Neurologija Beograd, Srbija 2010
  • .Specijalizacija iz Neurologije – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS) Neurologija Beograd, Srbija 2006
  • Medicinski fakultet – Medicinski fakultet u Beogradu Beograd, Srbija 2000

PROFESIONALNO ČLANSTVO

Srpsko Lekarsko Društvo
World Federation of Neurology (WFN)
European Federation of Neurological Societies (EFNS)
International Headache Society (IHS)
Young Neurologists and Neurologists in Training (YNT)