Radno vreme : radni dani 12 - 20h, subota 10 - 16h
  Kontakt : 011/438-3982   062/454-464     

DR NATAŠA PETROVIĆ

OBRAZOVANJE

2020. Započela subspecijalizaciju Medicine bola
2018. Specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine
2011. Specijalističke akademske studije, oblast Endokrinologija
2010. Škola klasične homeopatije, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju
2009. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2002.  Završila III beogradsku gimnaziju
1998. Završila osnovnu školu ’’Vlada Aksentijević’’ u Beogradu

RADNO MESTO/RADNO ISKUSTVO

Ustanova: Centar za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije (UKCS), Beograd
Urgentni centar, odeljenje kardiologije, Klinički centar Srbije

PUBLIKACIJE

Objavila 23 rada u međunarodnim i nacionalnim časopisima, knjigama, praktikumima, zbornicima radova s kongresa i zbornicima apstrakta.

UNIVERZITETSKE/ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI

CORAL studija- terapija bola , koistraživač

PROFESIONALNO ČLANSTVO

Član Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije
Član Srpskog udruženja za terapiju bola
Član Evropskog Udruženja Anesteziologa i Intenzivista
Nacionalno udruženje za kliničku ishranu Srbije
Član SLD

STRUČNA USAVRŠAVANJA

Harvard Medical School – Postgraduate Medical Education in Lifestyle Medicine: Nutrition and the Metabolic Syndrome
Beograd – škola Nacionalnog udruženja za kliničku ishranu Srbije
Beograd – škola terapije bola – beogradski internacionalni simpozijum o bolu
Škola nutricije Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije
Škola klasične homeopatije, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju