Radno vreme : radni dani 12 - 20h, subota 10 - 16h
  Kontakt : 011/438-3982   062/454-464     

FIZIKALNA MEDICINA ZA ODRASLE

U KOJIM SLUČAJEVIMA SE PRIMENJUJE FIZIKALNA MEDICINA?

bolova u vratu i leđima, degenerativnih oboljenja, neuroloških i reumatoloških oboljenja, stanja nakon preloma i sportskih povreda. Uloga fizijatra i fizikalne terapije se ogleda i u  preoperativnoj pripremi i postoperativnoj rehabilitaciji.
Tim za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju poliklinike Astra Medica čini dr Slavica Varagić-Marković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i subspecijalista dečije fizijatrije u saradnji sa višim i strukovnim fizioterapeutima.  
Visoka stručnost, dugogodišnje iskustvo, prijatan ambijent i savremena medicinska oprema renomiranog proizvođača medicinske opreme BTL osigurava uspešan i brz oporavak naših pacijenata.

ŠTA SE POSTIŽE REHABILITACIJOM?

Medicinska rehabilitacija podrazumeva sve postupke i aktivnosti koje imaju za cilj da smanje posledice oboljenja ili povređivanja i razviju preostale fizičke i psihičke sposobnosti pacijenta. Fizijatar ima ravnopravnu ulogu sa lekarima drugih specijalnosti, posebno kod pacijenata sa ortopedskim, sportskim I traumatološkim povredama, kao i neurološkim, hirurškim i reumatološkim bolestima.


Fizikalna terapija podrazumeva primenu raznih oblika fizičke energije (svetlosne, toplotne, električne, magnetne, mehaničke…) u cilju prevencije, lečenja i funkcionalnog osposobljavanja obolelih i povređenih.

FIZIKALNA MEDICINA–EFIKASNA TERAPIJA SA VIŠEVEKOVNOM TRADICIJOM

Naziv fizikalna terapija potiče od grčke reči “fysis”, što u prevodu znači “prirodna”, tj. primena prirodnih faktora u svrhu lečenja. Još su stari Asirci, Egipćani, Grci i Rimljani koristili sunčevu svetlosnu energiju za lečenje.
Takođe, u grčkoj i rimskoj istoriji nalaze se prvi zapisi o elektroterapiji, primeni životinjskog elektriciteta u terapijske svrhe (Aristotel, Skribonie, Dioskurid). I stari Kinezi su koristili prirodne agense za lečenje, posebno toplotu, pokret i ubod. Zato možemo reći da je fizikalna terapija jedna od najstarijih metoda lečenja u istoriji medicine. Termin “rehabilitacija” potiče od latinske reči “rehabilitatio” što znači ponovo uspostavljanje ranijeg, pređašnjeg stanja.

Napomena: Ukoliko imate prethodnu medicinsku dokumentaciju, obavezno je ponesite sa sobom, da bi lekar imao uvid u prethodne bolesti, što mu je od velikog značaja.

Lekari

DR SLAVICA VARAGIĆ MARKOVIĆ
DR SLAVICA VARAGIĆ MARKOVIĆ

SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE, SUBSPECIJALISTA DEČIJE FIZIJATRIJE