Radno vreme : radni dani 12 - 20h, subota 10 - 16h
  Kontakt : 011/438-3982   062/454-464     

NEFROLOGIJA

Nefrologija je grana  interne medicine i pedijatrije koja se bavi izučavanjem rada i bolesti bubrega.
Termin nefrologija je kovanica nastala od grčkih reči nefro (-{νεφρό}-), koja označava bubreg, i logos (-{λόγος}-), u značenju nauka.
Bubrezi su parni organi, koji predstavljaju centralni deo urinarnog sistema.
Bubreg ima oblik šupljeg zrna pasulja, čija je unutrašnja ivica okrenuta ka kičmenom stubBubreg odraslog čoveka teži oko 140-150g i ima veličinu stisnute pesnice.
Osnovna funkcija bubrega je formiranje konačne mokraće, ali pored toga oni imaju višestruku ulogu u održavanju homeostaze u organizmu. To podrazumeva:

 • regulaciju ravnoteže vode i elektrolita
 • regulaciju osmolarnosti telesnih tečnosti i koncentracije elektrolita
 • regulaciju acido-bazne ravnoteže
 • izlučivanje otpadnih produkata metabolizma i štetnih hemikalija
 • regulaciju arterijskog pritiska
 • sekreciju različitih hormona
 • sintezu glukoze

Pregled nefrologa može obuhvatiti sledeće postupke:

 • Razgovor sa pacijentom i pažljivo uzimanje anamneze o počecima bolesti, kao i trenutnom stanju i simptomima
 • Pregled dosadašnje istorije bolesti pacijenta i svih prethodnih nalaza, zaključaka i laboratorijskih analiza
 • Svaki pregled po potrebi može biti dopunjen analizama krvi i urina
 • Veoma često postoji potreba da nefrolog uradi i ultrazvučni pregled bubrega kako bi se uverio u njihovo stanje i funkciju
 • Kod bolesnika koji su na programu hemodijalize ili kod onih koji se za nju spremaju nefrolog će uraditi i ultrazvuk krvnih sudova gde se nalazi arterio-venska fistula ili gde se planira da se ona napravi
 • Nefrolog će uvek na pravi način propisati terapiju u skladu sa stanjem vaših bubrega, ali i izvršiti korekciju terapije koju su propisali lekari drugih specijalnosti i prilagoditi je stanju vaših bubrega
 • Konsultacija nefrologa kod pacijenata sa smanjenom funkcijom bubrega neophodna je pri uvođenju novih lekova od strane drugih specijalnosti

Kod pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom potrebno je pripremiti se za program dijalize, a nefrolog je lekar koji će proceniti kada se taj trenutak približio

Lekari

ASIST. DR VOIN BRKOVIĆ
ASIST. DR VOIN BRKOVIĆ

SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE, SUBSPECIJALISTA NEFROLOGIJE