Radno vreme : radni dani 12 - 20h, subota 10 - 16h
  Kontakt : 011/438-3982   062/454-464     

PALIJATIVNA MEDICINA I PRODUŽENO LEČENJE PACIJENATA

Palijativno zbrinjavanje je pristup kojim se poboljšava kvalitet života pacijenata suočenih sa neizlečivom bolešću, kao i članova njihove porodice, kroz prevenciju i olakšavanje patnji putem ranog otkrivanja i nepogrešive procene i lečenja bola i drugih simptoma bolesti – fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih. Palijativno zbrinjavanje pacijenata se izvodi i kod bolesti koje su maligne i koje nisu maligne, ali su hronične. Posle osnovnog pregleda i uvida u postojeću dokumentaciju predlaže se i sprovodi terapija koja je adekvatna za pacijenta.


PRODUŽENO LEČENJE PACIJENATA ima za cilj ublažavanje ili otklanjanje smetnji i poboljšanje kvaliteta života nakon završenog bolničkog lečenja. Sa jasno određenim terapijski pristupom ova vrsta lečenja  može obuhvatiti: terapiju bola, primenu oralne ili intravenske ishrane, primenu intravenskih vitamina i retkih minerala, kao i terapiju u cilju poboljšanja opšteg stanja i imuniteta pacijenata.

Javite se na naš broj i objasnite nam o kojoj vrsti bolesti se radi, a mi ćemo Vam predložiti tim specijalista koji će pružiti adekvatnu terapiju i negu pacijentu.

Obzirom da stanje pacijenata često ne dozvoljava dolazak u našu ordinaciju, naš tim lekara može doći na Vašu adresu u najkraćem roku.

Napomena: U cenu usluge nije uključena naknada za lek/infuzioni rastvor, koja zavisi od propisane terapije.

Lekari

DOC. DR DEJAN MARKOVIĆ
DOC. DR DEJAN MARKOVIĆ

SPECIJALISTA ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE, SUBSPECIJALISTA KARDIOVASKULARNE I TORAKALNE ANESTEZIJE

PROF. DR IVAN PALIBRK
PROF. DR IVAN PALIBRK

SPECIJALISTA ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE, SUBSPECIJALISTA MEDICINE BOLA

ASIST. DR VESNA JOVANOVIĆ
ASIST. DR VESNA JOVANOVIĆ

SPECIJALISTA ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE, SUBSPECIJALISTA MEDICINE BOLA

DR TATJANA BRKIĆ
DR TATJANA BRKIĆ

SPECIJALISTA ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE, SUBSPECIJALISTA MEDICINE BOLA ASTRA TIM ZA PRAVILNU ISHRANU

DR BRANKA TERZIĆ
DR BRANKA TERZIĆ

SPECIJALISTA ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE SUBSPECIJALISTA MEDICINE BOLA

ASIST. DR JELENA JOVIČIĆ
ASIST. DR JELENA JOVIČIĆ

SPECIJALISTA ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE