Radno vreme : radni dani 12 - 20h, subota 10 - 16h
  Kontakt : 011/438-3982   062/454-464     

ULTRAZVUČNI KABINET

ŠTA JE ULTRAZVUČNI PREGLED?

Ultrazvučni pregled je visoko informativan dijagnostički modalitet kojim se pomoću sonde generišu zvučni talasi i stvaraju slike unutrašnjih struktura tela. Ova vrsta pregleda zauzima visoko mesto u dijagnostičkoj proceduri, jer se koristi za pregled svih organa koji ne sadrže gas ili su sakriveni kostima.

KAKO SE IZVODI ULTRAZVUČNI PREGLED?

Za izvođenje pregleda je neophodno osloboditi deo tela od odeće i nakita. Pacijent se nalazi u ležećem položaju koji određuje lekar zavisno od vrste UZ pregleda. Za pregled se koristi sonda, na koju se nanosi gel, i prislanja na mesto pregleda, nakon čega se dobija slika na ekranu aparata. Uobičajeno trajanje pregleda je između 15 i 30 minuta. Nakon završenog pregleda se višak gela uklanja sa tela, a osoba se može nesmetano vratiti svojim dnevnim aktivnostima.

KOJI SU POTENCIJALNI RIZICI PO ZDRAVLJE?

Pregled je potpuno bezbolan i po zdravlje neškodljiv, stoga je ultrazvuk moguće raditi i u sklopu redovnih i preventivnih pregleda kod osoba svih životnih dobi, uključujući i trudnice, bez ograničenja i rizika od neželjenih efekata zračenja.

ZAŠTO SE RADI ULTRAZVUK?

Ultrazvuk se koristi za dijagnostikovanje i praćenje raznih patoloških stanja, neobjašnjivog bola, otoka ili infekcije.
Obezbeđuje jasan prikaz mekih tkiva koja nije moguće dobro videti na rendgenskim snimcima.

KOJE SU PREDNOSTI ULTRAZVUČNOG PREGLEDA?

Ultrazvučni pregled je takozvani „Real time“ dijagnostički modalitet kod kog se u toku pregleda ostvaruje neposredna interakcija između lekara i pacijenta, a kvalitet
interpretacije nalaza, odnosno postavljanje tačne dijagnoze, u velikoj meri zavisi od iskustva lekara koji vrši pregled, iz čega proističe i posebna kategorija pregleda koji se naziva „Ekspertski“ ultrazvučni pregled.


KOJE ULTRAZVUČNE PREGLEDE MOŽETE OBAVITI KOD NAS?

Poliklinika Astra Medica raspolaže najsavremenijim ultrazvučnim aparatima,  a ultrazvučne preglede obavljaju lekari[NJ1]  koji su visoko specijalizovani i predstavljaju eksperte u svojoj oblasti, stoga pregled koji Vam je potreban možete zakazati već danas.[NJ2] 

 • UZ pregled abdomena –obavlja se u ležećem položaju. Navedenim pregledom se vizualizuju jetra, žučna kesa, žučni putevi, pankreas, slezina, trbušna aorta, retroperitonealne limfne žlezde i eventualno prisustvo slobodne tečnosti u trbušnoj duplji, čime se može dijagnostikovati većina patoloških procesa na navedenim strukturama. Pregled može biti indikovan od strane lekara drugih specijalnosti, a može se vršiti i u sklopu redovnih sistematskih pregleda, kao i samoinicijativno. Pregled traje oko 30 minuta. Priprema za pregled podrazumeva lagani obrok najkasnije 4 sata pre zakazanog pregleda i dva sata pred pregled uzimanje 3-4 čaše vode u roku od pola sata, nakon čega ne treba mokriti.
 • UZ pregled male karlice – omogućava vizualizaciju limfnih žlezda male karlice, koje mogu ukazati na metastaziranje tumora organa male karlice, zatim prisustvo slobodne tečnosti u maloj karlici, vizualizaciju mokraćne bešike, prostate kod muškaraca, materice i jajnika kod žena (Napomena: UZ male karlice ne menja pregled ginekologa). Priprema za pregled podrazumeva uzimanje 3-4 čaše vode, dva sata pred pregled, kako bi se napunila mokraćna bešika, nakon čega ne treba mokriti dok se pregled ne završi.
 • UZ pregled abdomena i male karlice
 • UZ pregled dojki – obavlja se u ležećem položaju, i uključuje i pregled pazušnih limfnih žlezda. Navedeni pregled se radi u sklopu redovnog sistematskog pregleda, najpre mlađih žena sa žlezdanim tipom građe dojki, kao i kod svih ostalih u sklopu primarne dijagnostike eventualnih patoloških stanja i kao dopunski modalitet drugim radiološkim modalitetima koji zahtevaju dopunsku ili ciljanu ultrazvučnu dijagnostiku.
 • UZ pregled aksila – podrazumeva pregled mekih tkiva pazuha, kao i pazušnih limfnih žlezda koje mogu biti uvećane u sklopu nekih infektivnih oboljenja, kao i patološki izmenjene kod mnogih onkoloških oboljenja, poput karcinoma dojke, melanoma i dr.
 • UZ pregled vrata (štitasta žlezda) – Štitasta žlezda je organ koji se najbolje vizualizuje ultrazvučnim pregledom. Zahvaljujući ultrazvučnoj sondi ovim pregledom se uočavaju i najmanje promene u izgledu štitaste žlezde, te je ovaj pregled neizostavan u postavljanju dijagnoze i daljeg lečenja u saradnji sa lekarima drugih specijalnosti. Pregled obično traje između 10 i 20 minuta i ne zahteva posebnu pripremu. Za ispitivanje stanja funkcije štitaste žlezde neophodno je dodatno uraditi laboratorijsku dijagnostiku.
 • UZ pregled vrata i supraklavikularnih fosa – ovim pregledom se vizualizuju meka tkiva vrata, štitasta žlezda, parotidne i podvilične pljuvačne žlezde, kao i limfne žlezde vrata i supraklavikularnih fosa. Zahvaljujući visokofrekventnoj sondi, ovaj pregled sa sigurnošću može ukazati na patološki izmenjene ili uvećane žlezde, što je od izuzetne važnosti za pacijente koji su prethodno lečeni od karcinoma dojke, grlića materice, melanoma i dr.
 • UZ pregled vrata, supraklavikula i pazuha – pored pregleda svih navedenih struktura koje se nalaze u ovim regijama, navedeni pregled se sprovodi kao kontrolni pregled pacijentkinja lečenih od karcinoma dojke.
 • UZ pregled mekih tkiva – radi se po indikaciji lekara specijaliste ili samoinicijativno, kao prvi korak u dijagnostikovanju potkožnih promena koje se mogu opipati.

 • Dopler krvnih sudova (vrata-karotidnih arterija, gornjih i donjih ekstremiteta i svih ostalih krvnih sudova)- preglede obavlja dr Oliver Radmili
 • Limfomski program (UZ pregled limfnih žlezda vrata, supraklavikula, pazuha, abdomena, male karlice i prepona). Pregled se obavlja po preporuci lekara različitih specijalnosti, i to:                             
  • u situacijama kada se postavi sumnja na postojanje promena u limfnim žlezdama..
  • kod pacijenata koji se već leče ili su se lečili od limfoma, a u svrhu procene terapijskog odgovora.
  • redovne kontrole kod prethodno lečenih pacijenata.

Napomena: Ukoliko imate prethodnu medicinsku dokumentaciju, obavezno je ponesite sa sobom, da bi lekar imao uvid u prethodne bolesti, što mu je od velikog značaja.

Lekari

DR OLIVER RADMILI
DR OLIVER RADMILI

SPECIJALISTA RADIOLOGIJE, UŽA SPECIJALNOST- DOPLER KRVNIH SUDOVA

DR DEJAN DIMITRIJEVIĆ
DR DEJAN DIMITRIJEVIĆ

SPECIJALISTA RADIOLOGIJE