Radno vreme : radni dani 12 - 20h, subota 10 - 16h
  Kontakt : 011/438-3982   062/454-464     

KARDIOLOGIJA

Poliklinika Astra Medica ima uigran tim vrhunskih lekara iz oblasti kardiologije. U našoj poliklinici možete uraditi svu potrebnu dijagnostiku na najsavremenijoj opremi i dobiti kompletnu uslugu prema Vašim zdravstvenim potrebama. Naš tim lekara se bavi lečenjem kardiovaskularnih bolesti koje su najprisutnije u našoj populaciji i važe za najčešći uzrok smrti u svetu.
Kako biste prevenirali neki neželjeni kardiovaskularni događaj, zakažite Vaš pregled kod kardiologa već danas.


Kardiologija (od grčkog καρδίᾱ kardiā, „srce” i -λογία -logia, „proučavanje”) je oblast interne medicine koja izučava bolesti srca i krvnih sudova. Ovo područje obuhvata medicinsku dijagnostiku i lečenje urođenih srčanih mana, bolesti koronarnih arterija, srčane insuficijencije, valvularne srčane bolesti i elektrofiziologiju srca.
Kardiologija se bavi normalnom funkcionalnošću srca i odstupanjem od zdravog srca. Mnogi poremećaji uključuju samo srce, ali neki su izvan srca i u vaskularnom sistemu. Zajedno, oni se nazivaju kardiovaskularni sistem, a bolesti jednog dela imaju tendenciju da utiču na drugi.

Visok krvni pritisak obično ne izaziva simptome.

Međutim, dugotrajni visoki krvni pritisak je glavni faktor rizika za infarkt srca i moždani udar, srčanu insuficijenciju, perifernu vaskularnu bolest, gubitak vida i hroničnu bolest bubrega. Kako biste sprečili ove događaje neophodno je da prema preporuci kardiologa uradite dijagnostičke testove.

Hipertenzija, poznata i kao „visoki krvni pritisak”, dugoročno je zdravstveno stanje u kojem je krvni pritisak u arterijama stalno iznad normalnih vrednosti.

Elektrokardiogram (EKG) je grafički i/ili elektronski prikaz rezultata elektrokardiografije – procesa snimanja električne aktivnosti srca tokom perioda u kojem su prikopčane elektrode na određena mesta kože. One otkrivaju sitne električne promene na koži koje nastaju iz srčanomišićnih elektrofizioloških obrasca depolarizacije u svakom srčanom ciklusu. To je test koji se u kardiologiji vrlo često obavlja.

Ultrazvuk srca je dijagnostička metoda koja, koristeći ultrazvučni talas frekvencije iznad čujnosti ljudskog uva, vizualizuje srčane strukture i patološke promene na njima.  Ultrazvuk je neinvazivna i bezbolna procedura snimanja srca, a sam pregled ne zahteva posebne pripreme.
Ultrazvukom srca se prati i meri funkcija srčanog mišića i protoka krvi u njegovim šupljinama, ali i krvnih sudova koji vode krv u srce ili od srca. Snimanje ehokardiograma se izvodi pomoću posebne sonde koja se prislanja i pokreće preko prednjeg zida grudnog koša, a sam pregled obično traje oko 30 minuta, nakon čega normalno možete nastaviti Vaše uobičajene aktivnosti.
Ultrazvučni talasi nemaju štetnih dejstava, pa se ova dijagnostička procedura može primenjivati od najranije životne dobi (ili od fetusa u majčinom stomaku), pa sve do duboke starosti.

24h Holter pritiska je bezbolna metoda koja podrazumeva 24-satni monitoring i nošenje portabilnog uređaja malih dimenzija, povezanog sa manžetnom za automatsko merenje krvnog pritiska na Vašoj nadlaktici. U ordinaciji se određuju parametri snimanja, a aparat se podešava za svakog pacijenta ponaosob. Nakon što zabeleži vrednosti krvnog pritiska u trajanju od 24h, medicinsko osoblje poliklinike Astra Medica skida aparat, nakon čega se dobija zapis vrednosti pritiska na osnovu kog kardiolog zaključuje o kakvoj se hipertenziji radi i koja je terapija za Vas najadekvatnija. Holter uređaj ne sme doći u dodir sa vodom, stoga se taj dan ne smete kupati, tuširati, niti plivati, sve dok je holter uređaj u kontaktu sa Vašim telom. Ne smete skidati niti isključivati uređaj. Možete se tuširati neposredno pre aplikacije uređaja. Sve redovne dnevne aktivnosti mogu se obavljati uz holter uređaj. Poželjno je voditi evidenciju dnevnih aktivnosti tokom nošenja holtera pritiska.

24h Holter EKG je neinvazivna i bezbolna dijagnostička procedura kojom se, preko elektroda na grudnom košu pacijenta, prati rad srca u toku 24h. Metoda je bezbedna i komforna, a portabl uređaj se nosi u torbici na grudnom košu. Ova vrsta monitoringa predstavlja dinamački zapis svih promena električnog sprovođenja tokom 24h i radi se ukoliko se pacijent žali na lupanje, preskakanje, podrhtavanje i treperenje u grudnom košu uz normalan EKG u ordinaciji. Takođe, 24h holter EKG-a se radi ukoliko se na osnovu EKG-a postavi sumnja na poremećaje ritma i promećaje sprovođenja. Snimanje ne izaziva nikakve senzacije kod pacijenta. Nakon završenog snimanja, preko posebnog kompjuterskog programa analiziraju se sve karakteristike ovog 24h zapisa rada srca, a tumačenje zapisa i njegovu analizu vrši isključivo kardiolog.

Napomena: Ukoliko imate prethodnu medicinsku dokumentaciju, obavezno je ponesite sa sobom, da bi lekar imao uvid u prethodne bolesti, što mu je od velikog značaja.

Lekari

SPEC. DR MED. DALIBOR DRAGIŠIĆ
SPEC. DR MED. DALIBOR DRAGIŠIĆ

SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE- KARDIOLOG

PROF. DR PREDRAG BOGDANOVIĆ
PROF. DR PREDRAG BOGDANOVIĆ

SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE, SUBSPECIJALISTA KARDIOLOGIJE

ASS DR SCI. MED. EMILIJA NESTOROVIĆ
ASS DR SCI. MED. EMILIJA NESTOROVIĆ

SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE, SUBSPECIJALISTA KARDIOLOGIJE

ASIST. DR NIKOLA RADOVANOVIĆ
ASIST. DR NIKOLA RADOVANOVIĆ

SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE

DR NATAŠA JANKOVIĆ
DR NATAŠA JANKOVIĆ

SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE