Radno vreme : radni dani 12 - 20h, subota 10 - 16h
  Kontakt : 011/438-3982   062/454-464     

NEUROLOGIJA

ČIME SE BAVI NEUROLOGIJA?

Neurologija je medicinska disciplina koja istražuje strukturu, funkcije i bolesti nervnog sistema. Posebno se bavi opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti koja je uslovljena patološkim procesima i lezijama u nervnom sistemu ili pak poremećajima u njegovom funkcionisanju.
Neurologija i psihijatrija se delom prepliću kao grane medicine. Predmet interesovanja neurologa su centralni nervni sistem (mozak i kičmena moždina), kao i njima bliske strukture krvnih sudova perifernih nerava i veza nerava sa mišićima.


KOJE SU NAJČEŠĆE BOLESTI KOJE LEČI NEUROLOG?

 • Migrena – sve vrste glavobolja
 • Vrtoglavica
 • Dijabetička polineuropatija
 • Lumbalni sindrom (Lumboishialgia)
 • Multipla skleroza
 • Parkinsonizam / Parkinsonova bolest
 • Miastenia gravis
 • Mijelitisi
 • Belova paraliza
 • Alchajmerova bolest
 • Epilepsija
 • Moždani udar
 • Ostale cerebrovaskularne bolesti

KAKO IZGLEDA NEUROLOŠKI PREGLED?

Kada pacijent dođe na pregled, prvo će razgovarati sa doktorom, specijalistom neurologije.
Taj deo pregleda je vrlo važan, jer obuhvata anamnezu, tj. razgovor doktora sa pacijentom o tegobama. Potrebno je da doktor sazna koje su tegobe, koliko dugo traju, kao i razlog pacijentove posete.
Procena fizičkih i psihičkih funkcija pacijenta je sledeći deo pregleda. Pacijent prolazi kroz određene psihičke i fizičke testove. U ovom delu pregleda, doktor ispituje stanje svesti i proverava osnovne psihičke funkcije. Nakon završenih testova, doktor utvrđuje kakva je pacijentova orijentacija u vremenu i prostoru i da li su mu dobre govorne funkcije i pamćenje.
Pregled je bezbolan i neškodljiv, te je odmah po njegovom završetku osoba sposobna za obavljanje svih svakodnevnih aktivnosti.

Napomena: Ukoliko imate prethodnu medicinsku dokumentaciju, obavezno je ponesite sa sobom, jer je lekaru ona od velikog značaja.

KOJI SE SVE TESTOVI IZVODE TOKOM NEUROLOŠKOG PREGLEDA?

 • Pregled moždanih (kranijalnih) živaca i to vida, sluha i mimike
 • Procena snage, funkcije, refleksa i tonusa mišića, kako bi se utvrdilo da li postoje povrede motoričkog nerva koje izazivaju paralizu ili slabost određenih mišića
 • Procena koordinacije pokreta i mogućnosti stajanja

Na kraju neurološkog pregleda, ukoliko postoji potreba, doktor će dati preporuku za dalje lečenje i dijagnostiku.

KOJI SU NAJČEŠĆI SIMPTOMI NEUROLOŠKIH BOLESTI?

 • Glavobolja (cela ili jedna polovina glave)
 • Bolovi u predelu lica (sa ili bez mučnine i poremećaja vida)
 • Vrtoglavica, nesvestica (sa ili bez gubitka svesti)
 • Poremećaji hoda, nestabilnost i zanošenje pri hodu
 • Grčevi, slabost, trnjenje, mravinjanje, pečenje, žarenje ruke, noge ili jedne strane tela ili čitavog tela
 • Poremećaji govora, gutanja, čula mirisa
 • Zujanje u ušima
 • Naglo nastali poremećaji vida na jednom ili oba oka, duple slike, pad kapka
 • Otežani pokreti svih ekstremiteta
 • Nevoljni pokreti bilo kog dela tela
 •  Poremećaji spavanja, nesanica
 • Zaboravnost (prolazna ili stalna)
 • Naglo nastali poremećaji orijentacije i pažnje
 • Bolovi u mišićima, drhtanje mišića, atrofija mišića
 • Poremećaji refleksa mokrenja ili pražnjenja (ukoliko su isključeni drugi uzroci)
 • Preterano zamaranje (bez drugog uzroka)

Lekari

PROF. DR DRAGANA LAVRNIĆ
PROF. DR DRAGANA LAVRNIĆ

SPECIJALISTA NEUROPSIHIJATRIJE